StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Media-alan ammattitutkinto, audiovisuaalisen viestinnän ja valokuvauksen osaamisalat

Media-alan ammattitutkinto, audiovisuaalisen viestinnän ja valokuvauksen osaamisalat

Media-alan ammattitutkinto valmistaa media-alan työtehtäviin. Ammattitukinnon suorittanut tuntee media-alan toimintaympäristön ja hallitsee osaamisalan mukaiset tuotantoprosessit. Lisäksi media-alan ammattitutkinnon suorittanut hallitsee valitsemansa media-alan erityispiirteet. 

Media-alan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia media-alan audiovisuaalisen viestintäalan, valokuvausalan ja painoviestintäalan työtehtävissä. 

Stadin AO tarjoaa media-alan ammattitutkinnon koulutusta audiovisuaalisen viestinnän ja valokuvauksen osaamisaloilla. 

Tutkinnon rakenne

Koko tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä ja se muodostuu 

  • kaikille osaamisaloille yhteisestä pakollisesta tutkinnon osasta, media-alan toimintaympäristön tunteminen, 15 osaamispistettä, 
  • yhdestä osaamisalan pakollisesta tutkinnon osasta, 55 osaamispistettä sekä 
  • kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta, yhteensä 80 osaamispistettä. 

Lue lisää tutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista ePerusteista.

Haku koulutukseen

Media-alan ammattitutkinnon hakuaika ilmoitetaan tällä sivulla, kun haku on ajankohtainen.