StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto on näyttötutkinto, joka on tarkoitettu vähintään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen perustutkinnon tai vastaavan tutkinnon suorittaneille, joilla on työkokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä. Lisäksi opiskelijalla tulee olla alan työpaikka, jossa lisäosaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla.

Alan työtehtävät

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittaneen työ on osa mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijatoimintaa sosiaali- ja terveysalalla. Tutkinnon suorittaneen työ perustuu eettisesti kestäviin periaatteisiin. Työskentely on asiakaslähtöistä ja ihmistä kunnioittavaa. Työssä tarvitaan alan lainsäädännön ja palvelujärjestelmien tuntemusta.

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön erityistä osaamista vaativissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Työtä tehdään julkisen, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä yhteisöjen ylläpitämissä avo- ja laitospalveluissa.

Haku koulutukseen

Ilmoitamme lisää, kun koulutus on haettavissa.

Lisätietoa koulutuksesta: Johanna Salonen, johanna.salonen@edu.hel.fi, puh. 09 310 81845

Tutkinnon rakenne

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osoittaa osaamisensa kahdessa pakollisessa ja kahdessa valinnaisessa tutkinnon osassa.

Pakolliset tutkinnon osat ovat:

  • Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen (40 osaamispistettä)
  • Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen (60 osaamispistettä)

Valinnaiset tutkinnon osat ovat:

  • Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö (40 osaamispistettä)
  • Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö (40 osaamispistettä) tai
  • Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta

Lue lisää tutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista ePerusteista.

Opiskelijaksi ottamista rajoittavat tekijät

Opiskelijaksi ottamisen esteitä voivat olla:

  • psyykkiset sairaudet, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
  • fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat ja krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
  • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Koulutuksen kesto

Opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen. Lisäksi suunnitelmassa määritellään opintojen kesto ja lähiopetuspäivien määrä. Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittaminen kestää noin 1,5 vuotta.

Toteutustapa

Koulutus on tutkintoon valmistavaa. Tutkinto suoritetaan näytöin. Opiskelu on monimuotoista. Lähipäivät ovat arkisin pääsääntöisesti 1–2 päivän jaksoissa.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Teollisuuskadun toimipaikka
Teollisuuskatu 23, 00510 Helsinki

Koulutuksen hinta

Omakustanteisena koulutuksen hinta on 550 euroa.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Lisätiedot

Johanna Salonen, opettaja
09 310 81845
johanna.salonen@edu.hel.fi