StadinAO / Hae opiskelemaan / Jatkuva haku

Jatkuva haku

Voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden ammatillisiin perustutkintoihin.

Haussa ovat ne tutkinnot, joissa on vapaita paikkoja. Huom! Sosiaali- ja terveysalan opintoihin haetaan omalla sivullaan.

  • Mikäli sinua kiinnostava perustutkinto ei ole mukana käynnissä olevassa hakujaksossa, voit pyytää muistutuspyynnön ja saat ilmoituksen, kun koulutus on seuraavan kerran haettavissa.
  • Jos sinulta on jäänyt ammatillisen perustutkinnon suorittaminen kesken, hae opintojen viimeistely -hakuväylän kautta.


Perustutkinto-opiskelijaksi voit hakeutua seuraavasti:

Hakujakso 20.10.–19.11. on päättynyt.

Opiskelijavalinnan tulos ilmoitetaan hakijoille 13.12.2023.

Hakujakso 17.11.2023–4.1.2024

1. Ilmoittaudu hakijaksi 17.11.2023–4.1.2024

2. Haun eteneminen

  • Vaihtoehto A: Sinulla on 17.11.2023 mennessä suoritettuna Suomen koulutusjärjestelmän mukainen

– perusopetuksen päättötodistus,

– lukion päättötodistus/ylioppilastutkintotodistus,

– ammatillinen perustutkintotodistus (huom! ei ammattitutkinto tai osatutkinto) tai

– YKI-tutkintotodistus, jossa kaikki osa-alueet suoritettuna vähintään arvosanalla 3 tai

– kotoutumiskoulutuksen todistus, kun kaikki kielitaidon osa-alueet on arvioitu vähintään tasolle A2.2.

-> Opinto-ohjaaja soittaa sinulle hakuajan jälkeen, 16.1.2024 mennessä.

-> Mikäli haet SoRa-tutkintoon, saat kutsun Google Meet- tai lähihaastatteluun.

  • Vaihtoehto B: Sinulla ei ole Suomessa suoritettua tutkintoa (17.11. mennessä)

-> Saat 5.1. tekstiviestillä kutsun kielitaidon kartoitukseen.

-> Kartoitukset pidetään 9.–10.1.2024 Saat tarkemmat ohjeet ja aikataulut ja osoitteen kutsussa.

Kartoituksessa varmistamme, että sinulla on riittävät tiedot ja taidot opiskella suomen kielellä.

Jos kielitaitosi on riittävä

-> Opinto-ohjaaja soittaa sinulle hakuajan jälkeen, 16.1.2024 mennessä.

-> Mikäli haet SoRa-tutkintoon, saat kutsun Google Meet- tai lähihaastatteluun.

3. Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille tekstiviestillä 24.1.2024.


Syksyn 2023 hakujaksot ja haussa olevat tutkinnot

Huom! Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon ja hoiva-avustajakoulutukseen haetaan omalla sivullaan.

Hakujakso 17.11.2023–4.1.2024

Haussa olevat tutkinnot ilmoitetaan hakujakson alkuun mennessä.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, päiväopinnot. Abraham Wetterin tien toimipaikka. Opintojen aloitus 29.1.2024.

Pintakäsittelyalan perustutkinto, päiväopinnot. Vuokkiniemenkadun toimipaikka. Opintojen aloitus 29.1.2024.

Prosessiteollisuuden perustutkinto, päiväopinnot. Kullervonkadun toimipaikka. Opintojen aloitus 29.1.2024.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoitaja, päiväopinnot. Vuokkiniemenkadun toimipaikka. Opintojen aloitus 29.1.2024.

Puuteollisuuden perustutkinto, päiväopinnot. Sturenkadun toimipaikka. Opintojen aloitus 29.1.2024.

Rakennusalan perustutkinto, päiväopinnot, Myllypuron toimipaikka. Opintojen aloitus 29.1.2024.

Taideteollisuusalan perustutkinto, sisustuksen osaamisala. Päiväopinnot, Sturenkadun toimipaikka. Opintojen aloitus 29.1.2024.

Taideteollisuusalan perustutkinto, verhoilun osaamisala. Päiväopinnot, Vuokkiniemenkadun toimipaikka. Opintojen aloitus 29.1.2024.

Haettavat tutkinnon osat:

Huom! Tutkinnon osaan hakiessa on poikkeava käytäntö oppivelvollisten osalta (Oppivelvollisuuslaki 4 §). Jos oppivelvollinen tulee valituksi tutkinnon osaan, osoitetaan hänelle opiskelupaikka tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (TUVA). TUVA-koulutuksessa oppivelvollisen henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) sisällytetään ammatillisen tutkinnon osan opinnot. 

Elintarvikealan perustutkinto, Elintarviketuotannossa toimiminen 35 osp, painopisteenä elintarviketeollisuus ja elintarviketeknologia. Päiväopinnot, Prinsessantien toimipaikka. Opintojen aloitus 29.1.2024.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Operating in a Game Production -vocational unit 30 cp. Huom! Hakuaika 14.11.–7.12., haku omalla sivullaan. Muotoilijankadun toimipaikka. Opintojen aloitus 15.1.2024.

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, tutkinnon osat: vaatteen valmistaminen vaatturityönä (45 osp), asusteiden valmistaminen (45 osp), sisustustekstiilien valmistaminen (45 osp). Ennakkovaatimuksena tekstiili- ja muotialan opintoja. Päiväopinnot, Meritalon toimipaikka. Opintojen aloitus 29.1.2024.


_

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu Helsingissä asuville 17–29-vuotiaille nuorille. Lisätietoa täällä.


Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat koulutusta, jossa hankitaan ja syvennetään ammatillista osaamista. Lisätietoa tutkinnoista sekä niiden hakuajat, kerrotaan tutkintojen omilla sivuilla.