StadinAO / Hae opiskelijaksi / Jatkuva haku / Kielikoe

Kielikoe

Hakija kutsutaan tarvittaessa kielikokeeseen. Kielikokeessa selvitetään onko hakijalla valmiudet opiskella suomen kielellä.

Oppilaitos voi jättää hakijan valitsematta ammatilliseen peruskoulutukseen, jos hänellä ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen sekä ymmärtämiseen.  

Huom! Yhteishaussa ”riittämätön tutkintokielen taito” on yksi koulutukseen harkinnanvaraisesti hakemisen peruste.