Raitiovaununkuljettaja

Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL) järjestää yhdessä Stadin  ammatti- ja aikuisopiston kanssa raitiovaununkuljettajakursseja, joissa koulutetaan henkilöitä raitiovaununkuljettajan tehtävään.

Edellytykset

  • vähintään B-luokan ajokortti
  • vähintään 21 vuoden ikä

Lisäksi edellytämme: Sovit hyvin asiakaspalvelutyöhön ja olet asiakaspalveluhenkinen. Olet valmis tekemään vuorotyötä. Turvallinen liikennöinti ja täsmällinen viestintä edellyttävät hyvää suomen kielen taitoa. Terveydentilasi sallii liikenneammatissa toimimisen ja istumatyön. Aikataulutetussa kaupunkiliikenteessä toimiminen on jatkuvaa paineen alla olemista ja edellyttää hyvää paineensietokykyä. Menneisyydessäsi ei ole vakavia liikennerikkomuksia.

Luemme eduksi: Kielitaito ja aikaisempi kokemus asiakaspalvelusta auttavat työssä onnistumisessa. Helsingin kaupungin tunteminen helpottaa asiakkaiden neuvontaa.

Toteutustapa
Raitiovaununkuljettajakoulutus toteutetaan puolen vuoden mittaisena oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus koostuu kahden kuukauden mittaisesta lähiopetusjaksosta sekä neljän kuukauden mittaisesta työssäoppimisjaksosta.

Lähiopetusjaksolla opiskelija oppii raitiovaunun turvallisen ajamisen, ja opetus painottuu iltoihin ja viikonloppuihin. Jakso loppuu raitiovaunun matkustaja-ajoluvan saamiseen. Työssäoppimisjaksolla opiskelija pääasiallisesti ajaa itsenäisesti raitiovaunua, mutta jaksolla järjestetään myös opetuspäiviä. Työssäoppimisjaksolla työvuorot ovat normaaleja raitiovaununkuljettajan työvuoroja, eli vuorotyötä aamu-, ilta- tai ruuhkavuorossa. Opiskelu oppisopimusjakson aikana on kokopäivätoimista.

Opiskelu toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Opiskeluajalla olet jo määräaikaisessa työsuhteessa ja sinulle maksetaan oppisopimuskoulutuksen mukaista 90% raitiovaununkuljettajan palkkaa. Kurssin alussa opiskelija saa ilmaisen matkakortin Helsingin sisäiseen liikenteeseen.

Kurssin suorittaneet henkilöt valmistuvat raitiovaununkuljettajiksi HKL:n palvelukseen.

Hakeminen
Avoinna olevista hauista ilmoitetaan Helsingin kaupungin työnhakusivuilla.

Lisätiedot
Jarmo Laine
p. 050 568 1343
jarmo.laine@hel.fi

HR-asiantuntija Jonne Kuusniemi
p. 040 334 1847
jonne.kuusniemi@hel.fi