StadinAO / Hae opiskelijaksi / Yhteishaku / Harkinnanvarainen valinta

Harkinnanvarainen valinta

Yhteishaun harkinnanvaraisen haun toteuttaminen Stadin AO:ssa 

Jos olet hakenut opiskelemaan Stadin ammatti- ja aikuisopistoon yhteishaun harkinnanvaraisessa haussa, lähetämme sinulle lisätietoa sähköpostilla ja tekstiviestillä hakemuksessasi ilmoittamiin yhteystietoihin huhtikuun aikana.

 • Jos olet suorittanut peruskoulun Suomessa tai saat sen valmiiksi kevään aikana, käytämme valinnassa sinun dokumenttejasi sekä haastattelemme sinut tarvittaessa puhelimitse.
 • Jos hakijan tulee osallistua suomen kielen taidon kartoitukseen, lähetämme hänelle henkilökohtaisen kutsun sähköpostitse. Kartoitus toteutettiin keväällä 2021 Google-Meet -etäyhteyden avulla.

Kerromme kevään 2022 käytänteistä lisää myöhemmin.

Hakeminen harkintaan perustuvassa valinnassa

Yhteishaussa hakija voidaan valita ammatilliseen koulutukseen erityisistä syistä, harkintaan perustuvan valinnan kautta. Haku tapahtuu opintopolussa vastaamalla myöntävästi kysymykseen ”Haetko koulutukseen harkintaan perustuvassa haussa?”.

Erityisiä syitä harkintaan perustuvaan valintaan ovat:

 • oppimisvaikeudet
 • sosiaaliset syyt
 • koulutodistusten puuttuminen (jos olet keskeyttänyt peruskoulun)
 • todistusten vertailuvaikeudet (jos haet ulkomaisella todistuksella)
 • riittämätön tutkintokielen kielitaito

Hakijan tulee perustella syyt, joihin hän hakemuksessa vetoaa. 

Hakijan tulee toimittaa hakuaikana Stadin AO:oon seuraavat liitteet:

 • kopio hakemuksesta
 • hakijan oma vapaamuotoinen selvitys, jossa hän perustelee syyt hakea harkintaan perustuvassa valinnassa
 • kopio viimeisimmästä suomen kielen taitotodistuksesta, jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi eikä hakijalla olen suomalaista peruskoulua suoritettuna
 • mahdolliset muut vapaaehtoiset lisäselvitykset (esim. lausunto, opiskelu-, työ- tai harrastustodistus)

Liitteiden hakukohtaiset toimitusosoitetiedot näkyvät Opintopolussa kohdassa ”Valintaperusteet > Tarvittavat liitteet > Harkintaan perustuvan valinnan liite” sekä heti hakulomakkeen lähettämisen/tallentamisen jälkeen.

Hakija voidaan tarvittaessa kutsua haastatteluun myös niillä aloilla, joissa ei ole pääsy- ja soveltuvuuskoetta.

Harkintaan perustuvassa valinnassa hakeva on aina mukana myös normaalissa pistelaskentaan perustuvassa valinnassa.

Huom! Seuraavissa tapauksissa hakijat ovat mukana ainoastaan harkintaan perustuvassa valinnassa:

 • hakijalla on ulkomainen todistus tai
 • hakija on keskeyttänyt oppivelvollisuuden tai
 • hakija on suorittanut perusopetuksen äidinkielen ja matematiikan yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, ja hänellä on tästä merkintä päättötodistuksessa.