StadinAO / Hae opiskelijaksi / Yhteishaku / Harkinnanvarainen valinta

Harkinnanvarainen valinta

Kevään 2021 yhteishaun ohjeistus päivitetään tälle sivulle helmikuun aikana.

Yhteishaun harkinnanvaraisen haun toteuttaminen StadinAO:ssa 

Jos olet hakenut opiskelemaan Stadin ammatti- ja aikuisopistoon yhteishaun harkinnanvaraisessa haussa, lähetämme sinulle lisätietoa sähköpostilla ja tekstiviestillä hakemuksessasi ilmoittamiin yhteystietoihin x.x.2021 mennessä.

 • Jos olet suorittanut peruskoulun Suomessa, käytämme valinnassa sinun dokumenttejasi sekä haastattelemme sinut tarvittaessa puhelimitse.
 • Huom! Jos sinulla on kotoutumiskoulutuksen todistus kaikki A2.2 tai YKI-todistus kaikki arvosanat 3, lähetä todistuksesi sähköpostissa: janne.turtiainen@edu.hel.fi
 • Mahdolliset suomen kielen osaamisen kartoitukset tehdään x.-x.x.2021 puhelimitse.

Yhteishaussa hakija voidaan valita ammatilliseen koulutukseen erityisistä syistä, harkintaan perustuvan valinnan kautta. Haku tapahtuu opintopolussa vastaamalla myöntävästi kysymykseen ”Haetko koulutukseen harkintaan perustuvassa haussa?”.

Erityisiä syitä harkintaan perustuvaan valintaan ovat:

 • oppimisvaikeudet
 • sosiaaliset syyt
 • koulutodistusten puuttuminen (jos olet keskeyttänyt peruskoulun)
 • todistusten vertailuvaikeudet (jos haet ulkomaisella todistuksella)
 • riittämätön tutkintokielen kielitaito.

Hakijan tulee perustella syyt, joihin hän hakemuksessa vetoaa. 

Hakijan tulee toimittaa hakuaikana suoraan oppilaitokseen seuraavat asiakirjat:

 • kopio hakemuksesta
 • kopio viimeisimmästä koulu- tai opiskelutodistuksesta
 • hakijan oma selvitys, jossa hän kertoo perustelut haulle (vapaamuotoinen).
 • lisäksi hakija voi toimittaa muita vapaaehtoisia selvityksiä, joihin hän haluaa vedota valintaperusteluissaan (esim. työ- tai harrastustodistus).

Oppilaitoksen osoitetiedot hakukohteittain näkyvät opintopolusta heti hakulomakkeen lähettämisen/tallentamisen jälkeen.

Hakija voidaan tarvittaessa kutsua haastatteluun myös niillä aloilla, joissa ei ole pääsy- ja soveltuvuuskoetta.

Harkintaan perustuvassa valinnassa hakeva on aina mukana myös normaalissa pistelaskentaan perustuvassa valinnassa.

Huom! Ulkomaisella todistuksella hakevat ja oppivelvollisuuden keskeyttäneet ovat mukana ainoastaan harkintaan perustuvassa valinnassa.