StadinAO / Hae opiskelijaksi / Yhteishaku / Harkintaan perustuva valinta

Harkintaan perustuva valinta

Yhteishaussa hakija voidaan valita ammatilliseen koulutukseen erityisistä syistä, harkintaan perustuvan valinnan kautta. Haku tapahtuu opintopolussa vastaamalla myöntävästi kysymykseen ”Haetko koulutukseen harkintaan perustuvassa haussa?”.

Erityisiä syitä harkintaan perustuvaan valintaan ovat:

 • oppimisvaikeudet (ml. yksilöllistetty äidinkieli ja matematiikka perusopetuksen oppimäärässä)
 • sosiaaliset syyt
 • koulutodistusten vertailuvaikeudet (peruskoulu keskeytynyt tai ulkomainen todistus)
 • riittämätön tutkintokielen kielitaito

Hakijan tulee perustella syyt, joihin hän hakemuksessa vetoaa. 

Hakijan tulee toimittaa Stadin AO:oon 29.3.2023 mennessä seuraavat liitteet:

 • kopio hakemuksesta
 • hakijan perustelut tutkintoon hakemiselle (motivaatiokirje) Lue täältä vinkit motivaatiokirjeen laadintaan.
 • mahdolliset muut vapaaehtoiset lisäselvitykset (esim. lausunto, opiskelu-, työ- tai harrastustodistus)
 • Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi eikä hakijalla ole suomalaista peruskoulua suoritettuna, hakijan tulee toimittaa kopio viimeisimmästä suomen kielen taitotodistuksesta.

Liitteiden hakukohtaiset toimitusosoitetiedot näkyvät Opintopolussa kohdassa ”Valintaperusteet > Tarvittavat liitteet > Harkintaan perustuvan valinnan liite” sekä hakulomakkeella. Huomioi sähköpostin turvallisuussäännöt.

Hakija voidaan tarvittaessa vielä haastatella puhelimitse.

Harkintaan perustuvassa valinnassa hakeva on aina mukana myös normaalissa pistelaskentaan perustuvassa valinnassa pois lukien alla kerrotut syyt.

Huom! Seuraavissa tapauksissa hakijat ovat mukana ainoastaan harkintaan perustuvassa valinnassa:

 • hakijalla on ulkomainen todistus tai
 • hakija on keskeyttänyt oppivelvollisuuden tai
 • hakija on suorittanut perusopetuksen äidinkielen ja matematiikan yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, ja hänellä on tästä merkintä päättötodistuksessa.

Käytänteet Stadin AO:ssa

Jos olet hakenut opiskelemaan Stadin ammatti- ja aikuisopistoon yhteishaun harkintaan perustuvassa valinnassa, lähetämme sinulle lisätietoa sähköpostilla ja tekstiviestillä hakemuksessasi ilmoittamiin yhteystietoihin huhtikuun aikana.

 • Jos olet suorittanut peruskoulun Suomessa tai saat sen valmiiksi kevään aikana, käytämme valinnassa sinun dokumenttejasi sekä haastattelemme sinut tarvittaessa puhelimitse.
 • Jos hakijan tulee osallistua suomen kielen taidon kartoitukseen, lähetämme hänelle henkilökohtaisen kutsun sähköpostitse. Kartoitus toteutettiin keväällä 2021 Google-Meet -etäyhteyden avulla.

Kerromme kevään 2023 käytänteistä lisää myöhemmin.

Huom! Jos hakija on suorittanut Suomessa tai ulkomailla ammatillisen tutkinnon, lukion oppimäärän tai korkeakoulututkinnon, hän ei voi hakea Opintopolun yhteishaussa. Hakija voi hakea Stadin AO:n jatkuvassa haussa.