Hammaslaborantiksi oppisopimuksella – vähän tunnettu ala on tarkkaa käsityötä

Julkaistu 2.10.2023, 11:31 Hammaslaboranttiopiskelija ja hammaskipsimallit.

”Usein moni ajattelee, että opiskelen hammaslääkäriksi. Hammaslaborantin työ ei ole kovin monelle tuttu ja kaverit ovatkin seuranneet opintojani mielenkiinnolla. Varmasti kiinnostusta alalle olisi enemmänkin, jos ammatista tiedettäisiin laajemmin. Kyse ei ole siis potilastyöstä tai hammaslääkärin avustamisesta vastaanotolla”, kertoo hammaslaborantiksi opiskeleva Lily Syrjälä.

Lily suorittaa hammastekniikan perustutkintoa oppisopimuksella Stadin AO:ssa ja Loisto Laboratoriossa Helsingissä. Opintoja on takana jo vuoden päivät ja Lilyn tavoitteena on valmistua hammaslaborantiksi ensi vuoden syksynä.

Hammaslaborantti on hammashoidon ammattilainen, joka valmistaa hammasproteeseja sekä purennan ja oikomisen hoitamiseen tarkoitettuja laitteita. Oppisopimusopiskelu on soveltunut kädentaitoa vaativalle alalle erinomaisesti.

”Olen päässyt heti koulun teoriapäivien jälkeen työelämässä kokeilemaan laboratoriotyöskentelyä, digitaalista mallinnusta ja valmistamaan kipsimalleja.”

Oppisopimuksella ammattiin

Loisto Laboratorion toimialajohtaja, hammasteknikko Tapio Jokela kertoo, että alalle tarvitaan jatkuvasti uusia ammattilaisia.

”Etsimme aluksi valmista työntekijää yritykseemme. Halusimme lähteä kokeilemaan oppisopimusvaihtoehtoa, sillä lähes kaikki nykyiset työntekijämme ovat olleet meillä ensin harjoittelussa. Tärkeintä on motivaatio alalle ja toimiva yhteistyö. Koulutamme alan ammattilaista ja tulevaisuuden työntekijää yritykseemme, joten mitään niksejä ei pihdata.”

Sekä Lily että Tapio kiittelevät oppisopimusopiskelun järjestelyjen sujuvuutta Stadin AO:ssa. Työnantajan näkökulmasta byrokratiaan ei mennyt ylimääräistä aikaa. Sopimukset allekirjoitettiin näppärästi sähköisesti ja sen jälkeen on päässyt keskittymään laboratoriotyön ohjaukseen.

Lily on viihtynyt työyhteisössä hyvin ja kokee oppisopimusopiskeluun itselleen sopivimmaksi vaihtoehdoksi. ”Olen itse aktiivinen ja tykkään ottaa vastuuta omista opinnoistani.”

Lääketiede kohtaa kädentaidot ja teknologian

Hammastekniikan perustutkinnon suorittanut hammaslaborantti työskentelee hammaslaboratoriossa. Hammaslaboratoriossa valmistetaan hammasproteeseja ja purentaelintä kuntouttavia kojeita hammaslääkärin tekemän työtilauksen pohjalta.

Kyseessä on käsityöala, jossa hahmotuskyvyllä ja käden taidoilla on suuri merkitys. Työt valmistetaan suuhun, joten hammaslaborantin on oltava tarkka ja huolellinen. Onnistuneen lopputuloksen saavuttaminen vaatii digitaalista osaamista, kädentaitoja sekä suun ja hampaiden anatomian tuntemusta. Käsityötä tukemaan on valjastettu uusinta teknologiaa kuten erikoisjyrsintäkoneet, virtuaalinen suunnittelu ja 3D-tulostus.

Hammaslaboranttiopiskelija suorittaa digitaalista mallinnusta tietokoneella.

Opiskele hammastekniikan perustutkinto Stadin AO:ssa

Stadin AO on ainoa hammastekniikan perustutkintoa tarjoava ammatillinen oppilaitos.

Hammasteknisellä alalla työskentely vaatii hyviä käsityötaitoja, tarkkuutta, teknologista ajattelua, pitkäjännitteisyyttä ja valmiutta tietotekniseen CAD-työskentelyyn.Koulutus kestää normaalina päiväopiskeluna pääsääntöisesti kolme vuotta, oppisopimuskoulutukset kestävät yleensä noin kaksi vuotta. Päiväopiskeluun hakeudutaan keväisin yhteishaun kautta sekä Stadin AO:n jatkuvan haun kautta. Oppisopimuskoulutukseen pääseminen vaatii työpaikan löytymisen, jonka kanssa oppisopimus tehdään”, kertoo opettaja Jarno Niskanen Stadin AO:sta.

Mikä on oppisopimus?

Oppisopimus on opiskelijalle ja työnantajalle joustava, monipuolinen ja työelämälähtöinen tapa kouluttautua ammattiin sekä hankkia osaamista ja tutkinto. Se sopii monenlaisiin elämäntilanteisiin. Voit aloittaa uuden ammatin opiskelun, jatkaa kesken jääneitä opintojasi tai kehittää nykyistä osaamistasi.

Oppisopimuskoulutuksesta suuri osa tapahtuu työpaikalla töitä tehden ja osaamista täydennetään oppilaitoksessa. Koulupäiviä on kuukaudessa muutamia. Opettajat seuraavat ja ohjaavat opiskelijan edistymistä.

Oppisopimus perustuu työsopimukseen tai yrittäjyyteen ja edellyttää tutkinnon perusteiden mukaisia työtehtäviä vähintään 25 tuntia viikossa. Työnantaja maksaa työsuhteessa olevalle opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työnantajan tehtävänä on huolehtia opiskelijan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta järjestämällä hänelle monipuolisia työtehtäviä, työpaikkaohjausta, palautetta ja arviointia.

Kysy lisää oppisopimusopiskelusta Stadin AO:ssa: oppisopimus@hel.fi