Kohti toista astetta – Helsingissä monia mahdollisuuksia opintoihin peruskoulun jälkeen

Julkaistu 30.11.2021, 2:03 Turvallisuusalan opiskelijoita harjoitustöiden parissa.

Peruskoulun jälkeen oppimismahdollisuudet laajenevat entisestään, kun jokaisen ysiluokkalaisen tulee hakeutua toisen asteen koulutukseen. Helsingin kaupungin lukioissa ja Stadin AO:ssa opitaan nykyaikaisissa ympäristöissä. Tarjolla on monia lukiopainotuksia sekä työelämälähtöisiä ammattiopintoja.

Oppivelvollisuusikä nousi 18 ikävuoteen – tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen peruskoulun jälkeen. Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä jokaisen 9.-luokkalaisen on haettava toisen asteen koulutukseen. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, jos nuori jää ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot.

”Nuorille itselleen uudistus tuo paljon hyvää. Aiemmin toisen asteen opiskelumateriaalit olivat maksullisia, mutta nyt ne tarjotaan opiskelijalle maksutta. Myös hakeminen peruskoulun jälkeisiin opintoihin on sujuvampaa – yhteishaussa voi samalla hakulomakkeella hakea kaikkiin eri oppivelvollisuuden koulutusmuotoihin”, toteaa erityissuunnittelija Anssi Ahlberg Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta.

Työelämälähtöistä opiskelua Stadin AO:ssa

Helsingissä on monia mahdollisuuksia toisen asteen koulutukseen. Stadin ammatti- ja aikuisopisto eli Stadin AO on Suomen suurin ammatillinen oppilaitos, jossa voi opiskella lähes 30 eri tutkinnossa ja hankkia osaamista lukuisiin eri ammatteihin. Opiskelu on yksilöllistä ja työelämälähtöistä.

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jossa yhdistetään opiskelu ja työnteko.

Sisällyttämällä ammatillisiin opintoihin ylioppilastutkintoon valmentavia aineopintoja, on mahdollista suorittaa ylioppilastutkinto ammatillisen perustutkinnon rinnalla. Lukioaineiden yksittäisiä kursseja opiskelemalla voi korvata yhteisiä tutkinnon osia. Ylioppilastutkintoon valmentavaa lukio-opetusta Stadin AO:n opiskelijoille järjestää Helsingin aikuislukio.

Erityinen koulutustehtävä tai painotus jokaisella lukiolla

Helsingin kaupungilla on 15 lukiota, joista kolme on ruotsinkielisiä. Kaikilla kaupungin lukioilla on erityinen koulutustehtävä tai lukiokohtainen painotus. Erityisen koulutustehtävän mukainen painotus on kuvataiteessa, luonnontieteessä, ilmaisutaidossa, urheilussa, musiikissa ja tanssissa. Opintoja voi painottaa esimerkiksi kansainvälisyyteen ja kulttuurien tuntemukseen, yrittäjyyteen tai musiikkiin ja teknologiaan.

Kaupungin lukioiden opiskelijat voivat suorittaa lukio-opintoja myös kaupungin yhteisen tarjonnan kautta. Helsingin verkkolukion tarjonta koostuu verkko-opinnoista, etäopinnoista, kaupunkitarjottimen lähiopinnoista sekä kesäopinnoista. Lukioissa tehdään paljon myös korkeakouluyhteistyötä.

Kaupungin omien lukioiden lisäksi Helsingissä toimii useita yksityisiä tai säätiön ylläpitämiä ammatillisia oppilaitoksia ja lukioita sekä valtion ja erikoiskoulujen lukioita.

TUVA-koulutuksessa tutustutaan ammatti- tai lukio-opintoihin

Uusi tutkintotavoitteiseen koulutukseen valmentava koulutus eli TUVA käynnistyy syksyllä 2022. Se korvaa perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokan), ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) ja maahanmuuttajille tarkoitetun lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA).

TUVA-koulutuksessa opiskelija voi oman kiinnostuksensa mukaan tutustua ammatillisiin tai lukio-opintoihin sekä vahvistaa toisen asteen opiskelussa tarvittavia taitoja.

Toisen asteelle haetaan yhteishaussa 22.2.–22.3.2022

9.-luokkalaiset hakevat toisen asteen tai TUVA-koulutukseen yhteishaussa 22.2.–22.3.2022. Koulutuksiin haetaan opintopolku.fi-sivuston kautta. Yhteishaussa voi hakea seitsemään hakukohteeseen. Oppilaan hakeutumisvelvollisuus täyttyy, jos hän hakee ainakin yhteen toisen asteen koulutukseen.

Oppilaat saavat yhteishakuun ohjausta koulun opinto-ohjaajalta ja opettajilta.

Lisätietoa aiheesta: