Lisätietoja ja hakemukset (vapaamuotoinen)

Opettaja
Katriina Ervelä, katriina.ervela(at)edu.hel.fi, gsm 0403345756

Hakijalta edellytetään työssä vaadittavaa terveyttä ja soveltuvuutta (lue lisää). Kaikki hakijat kutsutaan sähköpostitse haastatteluun. Haastatteluaika ilmoitetaan kutsussa.