Hankkeet

Stadin AO koordinoi ja on kumppanina useassa kansainvälisessä hankkeessa. Erasmus+ -hankkeiden ja Nordplus-ohjelman lisäksi Stadin AO on mukana Opetushallituksen Korea verkostossa ja tulevaisuudessa tavoitteena on laajentaa toimintaa yhä enemmän Euroopan ulkopuolelle ja vahvistaa myös eurooppalaista ja pohjoismaista yhteistyötä.

Future is in Our Hands -hankkeen videokooste Helsingissä pidetystä työpajaviikosta 2018:

Alla lista käynnissä olevista hankkeista. Lisätietoja Kansainvälisyys asiantuntijatiimiltä: international@edu.hel.fi

Käynnissä olevat hankkeet

(huom: Covid 19 vuoksi usean hankkeen päivämäärät muuttuneet alkuperäisestä)

Hankkeen nimi: EXPECT, Exchanges of Practices in Education for Climate Targets
2020-1-NL01-KA202-064511 
Hankeaika: 1.10.2020 – 30.9.2022
Hankkeen koordinaattori: MBORaad, Hollanti
Hankekumppanit: Stadin AO, Politeknika Ikastegia Txorierri S.COOP (Espanja), 3S Research Laboratory -Forschungsverein (Itävalta), Koning Willem I College (Hollanti), Istituto Istruzione Superiore A.Volta (Italia) Association of Colleges (Iso-Britannia), Latvijas Tirdzniecibas un Rupniecibas Kamera (Latvia)

Tavoitteet: Siirtymä kohti kestävämpiä energialähteitä, kiertotaloutta ja digitalisaatiota vaikuttaa työmarkkinoihin ja siten ammatilliseen koulutukseen. Hankkeessa tarkastellaan ammatillisen koulutuksen nykytilaa seitsemässä kumppanimaassa, sidosryhmien kokemuksia, niiden edistymistä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, ammatillisen koulutuksen merkitystä tässä prosessissa sekä kussakin maassa käytettyjä strategioita ja välineitä. Hankkeella luodaan myös perusta myöhemmälle ja kattavammalle jatkohankkeelle.

Hankkeen nimi: BUILD@HOME
Hankeaika: 1.10.2020 – 31.3.2023
Hankkeen koordinaattori: ROC Nijmegen (Hollanti)
Hankekumppanit: Stadin AO, Da Vinci College (Hollanti), Luovi (Suomi), Hetel (Espanja), Uniser (Italia) and
Roskilde Technical College (Tanska).

Tavoitteet: Hankkeessa kehitetään kotikansainvälisyyden materiaaleja/työkaluja sisältävä materiaalipakki, BUILD@HOME toolbox. Sen kehittämiseen osallistuu sekä opettajia että opiskelijoita. Materiaalien ja työkalujen avulla opettajat voivat hyödyntää kotikansainvälisyyden aihepiirejä omassa opetuksessa kestävän kehityksen Agenda 2030 mukaisesti.

Hankkeen nimi: To the TOP
Hankeaika: 1.9.2019 – 31.8.2021
Hankkeen koordinaattori: Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
Hankekumppanit: Fjölbrautaskólinn i Breiðholti (Islanti), GRETB (Irlanti), Lentiz Onderwijsgrouep (Hollanti), CFA prioux (Ranska)

Tavoitteet: Erasmus+ hankkeessa sovelletaan ​Nordplus hankkeen oppeja huipulle tähtäävien​ kauneudenhoito- ja ravintola-alan opiskelijoiden valmentamisessa osana huippuosaajan polkua. Opiskelijat harjoittelevat kilpailuluonteisesti​ hollantilaisten, irlantilaisten, ranskalaisten ja islantilaisten opiskelijoiden kanssa​. Kilpailuviikot antavat osallistujille mahdollisuuden testata osaamisensa rajoja aikapaineessa ja toisaalta arvioida toisten osallistujien osaamista annettujen arviointikriteerien avulla. Pandemiasta johtuen on testattu kilpailujen toteutusta verkon välityksellä Linkki videoon?

Hankkeen nimi: SOCS, Surveyor’s Opportunities for Collaborative Surveying
Hankeaika: 31.12.2020 – 31.12.2022
Hankkeen koordinaattori: Stadin AO
Hankekumppanit: Istituto di Istruzione Seconadaria Superiore ”Buontalenti – Cappellini -Orlando”, (Italia), Berufskolleg Cuno2, Saksa, Western Norway University of Applied Sciences in Bergen, Høgskulen på Vestlandet. (Norja)

Tavoitteet: Hankeen tavoitteena on vahvistaa ja jakaa osaamista maanmittauksen ydinosaamisalueista. Lisäksi hankkeella tuetaan alan kansainvälistymistä verkostoitumalla sekä alan sanaston kokoamisella. Hankkeen aikana opiskelijat harjoittelevat sekä datan keräämistä (esim. dronein ja 3D-mallinnuksella) että sen käsittelyä eri ohjelmistojen avulla. Hankeviikkojen aikana opiskelijat vahvistavat osaamistaan työelämän prosesseja simuloivien harjoitusten ja työelämävierailujen avulla.

Hankkeen nimi: ELFS, Entrepreneurial Learning for Future Sustainability ​
​Hankeaika: 1.9.2019 – 31.8.2021
Hankkeen Koordinaattori: Prakticum, Helsinki
Hankkeen kumppanit: Stadin AO, www.rocmondriaan.nl (Hollanti,) www.boras.se/viskastrand (Ruotsi), www.etic.pt, (Portugali), www.frizerska.si (Slovenia).

Entrepreneurial Learning for Future Sustainability hankeen tavoitteena on mahdollistaa opiskelijoille innovatiivisten yritysideoiden kehittämisen palvelumuotoilun keinoin. Hanke tähtää yrittäjyysvalmiuksien kehittämiseen aloilla joilla itsensä työllistäminen on tyypillistä. Hankkeessa tekstiili- ja vaatetusalan, hiusalan ja media-alan opiskelijat kehittävät omaa palvelukonseptiaan ensin kotimaassa ja myöhemmin projektiviikkojen aikana. Liikeideoissa ja palvelukonseptien kehittämisessä ohjataan opiskelijoita huomioimaan kestävän kehityksen ja kiertotalouden tarpeet. Hankkeen aikana järjestetään neljä leiriviikkoa joiden aikana opiskelijat kehittävät omia yritysideoitaan yhdessä slovenialaisten, hollantilaisten, portugalilaisten ja ruotsalaisten opiskelijoiden kanssa. Samalla opettajat kehittävät yhteistä oppimateriaalia yrittäjyysopintojen yhteisopettamiseen verkossa.

OPH Korea-verkosto

Hankeaika: 1.8.2018 – 31.12.2020
Hankkeen koordinaattori: Varia
Hankkeen muut kumppanit: Stadin AO, Keuda, Omnia, Salpaus.

Stadin AO on mukana OPH:n globaalin toimijuuden FinkoEdu Korea verkostossa. ​Toiminta on kohdistunut aikaisemmin auto-alalle, mutta tavoitteena on laajentaa yhteistyötä myös palvelualoille.​ Pandemiasta johtuen toimintaa on mukautettu kotikansainvälisyyttä edistäväksi K-pop ja Korealaisen ruoan kurssien muodossa.

Lisää tietoa hankkeista: international@edu.hel.fi