Opiskelijoiden kokemus: verkko-opiskelu on joustavaa

Julkaistu 30.3.2022, 10:59 Stadin AO:n opiskelijoita tietokoneen ääressä.

Stadin AO:ssa on yhteisiä tutkinnon osia (YTO) tarjolla verkko-opintoina joka kampuksella. Mitä verkko-opiskelijat ajattelevat niistä? Opiskelijoittemme kokemuksia kokoava kysely toteutui viime vuoden lopussa.

Vastausmäärä ilahdutti kyselyn tekijöitä, eOppimisen yhteisten tutkinnon osien, eli YTO-mentoreita: nimettömiä vastauksia tuli 185. Noin 1/3 vastaajista oli suorittanut YTO-opintoja vain verkossa. Vastaajista yli 20 %:lla äidinkieli on muu kuin suomi.

Sujuvuus suosiossa

Opiskelijoille itsenäiset verkko-opinnot ovat sujuva tapa opiskella YTO-opintoja työn tai muiden opintojen rinnalla. Osalle ei lähiopetus sovi aikatauluihin, muita syitä ovat itsenäisyys, omatahtisuus ja mahdollisuus edetä nopeasti. Lisäksi opiskelijoiden motivaatio YTO-opiskeluun verkossa on korkea.

Opiskelijoiden motivaatioon vaikuttaa opettajan ohjaus, kannustava palaute ja nopeat vastaukset kysymyksiin. Opiskelijat arvostavat kohtaamista opettajan kanssa, mikä toteutuu verkko-opinnoissa viestein ja videoyhteyksin.

Opettajan oikea-aikainen ohjaus tärkeää

Opiskelijoille vaikeinta on ajan ja jaksamisen riittäminen. Hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen tukeminen onkin iso kysymys verkko-opintojen kehittämistyössä.

Opiskelijat pitävät tärkeänä verkko-opintojen selkeyttä. Siksi verkko-opintojen kehittäminen yhä selkeämpään ja saavutettavampaan suuntaan vaatii opettajilta panostusta.

Osa opiskelijoista kaipaa aikataulutettua opettajan ohjausta. Opettajan oikea-aikainen puuttuminen on yksi tärkeimmistä verkko-opetuksen kehittämiskohteista. Se liittyy myös opiskelijan motivaation ylläpitämiseen, jota tukee etenemistä edistävä palaute.

Kannattaa kysyä

Suuri vastaajamäärä kertoo, että opiskelijat kokivat mielipiteensä merkityksellisiksi. Kyselyn avoimet vastaukset olivat vapaaehtoisia, silti kolmasosa halusi niihin vastata. Opiskelijoiden ajatukset opiskelusta on merkittävä lähtökohta ohjauksen sekä opintojen ja toiminnan suunnitteluun. Vastaukset tukevat myös kokemuksia verkko-opintojen tarpeellisuudesta.

Kuva: Jefunne Gimpel