StadinAO / Oppisopimus / Haussa olevat oppisopimuskoulutukset / Lähihoitajatutkinnon osaamisalaopinnot

Lähihoitajatutkinnon osaamisalaopinnot

Tule täydentämään tietojasi ja taitojasi osaamisala opinnoilla! Tarjoamme oppisopimusopetusta kahteen lähihoitajatutkinnon osaamisalaan: Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalaan sekä ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalaan. Haku on käynnissä nyt. Koulutuksen järjestää Stadin AO, kampus 4, Vilppulantie 14, 00700 Helsinki.

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalalla syvennytään hoitotyön keskeisiin sisältöihin, muun muassa sairauksien hoitamiseen, hoitotoimenpiteiden hallintaan, leikkauspotilaan hoitoon, lääkehoitoon, saattohoitoon, ravitsemuskysymyksiin ja ensiaputilanteiden hoitoon eri hoitoympäristöissä. Osaamisalassa opiskellaan myös mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyviä asiasisältöjä sekä sairastamiseen liittyvää sosiaaliturvaa.

Osaamisalan laajuus on 75 osaamispistettä ja se muodostuu kahdesta tutkinnon osasta:

 • Sairaanhoitotyössä toimiminen, 35 osaamispistettä. Osassa tavoitteena on oppia suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan asiakkaan sairaanhoitoa ja huolenpitoa laitoshoidon erilaisissa hoitoympäristöissä.
 • Kotihoitotyössä toimiminen, 40 osaamispistettä. Osassa on keskeistä oppia suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan työtään kotona asuvan asiakkaan luona.

Lähihoitaja, joka on suuntautunut sairaanhoitoon ja huolenpitoon, työskentelee terveyskeskuksissa, sairaaloissa, yksityisessä terveydenhuollossa, seniorikeskuksissa, palvelukeskuksissa sekä asiakkaiden kodeissa. 

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan opinnoissa perehdytään ikääntyvän ihmisen elämän erityispiirteisiin, fyysisiin ja psyykkisiin muutoksiin, yleisimpiin sairauksiin ja niiden hoitoon sekä muistisairauksiin. Lisäksi perehdytään asiakkaan toimintakyvyn sekä hoidon ja kuntoutumisen tarpeen arviointiin ja tukemiseen.

Työ ikääntyvien asiakkaiden parissa edellyttää hyviä ihmissuhdetaitoja, oma-aloitteisuutta, organisointikykyä ja joustavuutta sekä teknologiataitoja. Työssä autetaan ja tuetaan ikääntyviä heidän päivittäisissä toiminnoissaan. Tavoitteena on ikääntyvien terveyden ja toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen.

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan opinnot jakaantuvat kahteen tutkinnon osaan:

 • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osaamispistettä
 • Kotihoidossa toimiminen, 40 osaamispistettä

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan suuntautunut lähihoitaja työskentelee kotihoidossa, kuntoutus- ja arviointiyksiköissä, päivätoiminnassa, palvelutaloissa ja ryhmäkodeissa.

Opintojen aikataulu

 • Opinnot alkavat 1.9.2021
 • Syksy 2021 opiskellaan sairaanhoitotyössä toimimisen / ikääntyvien osallisuuden edistäminen tutkinnonosaa riippuen valitusta osaamisalasta.
 • Kevät 2022 opiskellaan kotihoidossa toimimisen tutkinnonosaa valitsemassasi osaamisalassa.

Koulutusohjelma muodostuu

 • Työpaikalla tapahtuva oppiminen
 • Lähiopetuspäivät (8 / tutkinnonosa)
 • Itsenäinen työskentely
 • Verkko-oppiminen
 • Osaamisen näyttö työpaikalla

Edellytämme sinulta tutkintoon sopivaa työsopimusta sosiaali- ja terveysalalla. Odotamme sinulta aiempaa osaamista esimerkiksi hoiva -ja hoitotyöstä. Olet opiskellut lähihoitajatutkintoa ja suorittanut lähihoitajatutkinnon perusopinnot.  Olet suorittanut Kasvun ja osallisuuden edistämisen sekä Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen näytöt. Olet motivoitunut opiskelemaan itsellesi hoitoalan tutkinnon ja haluat itsellesi ihmisläheisen ammatin!

Hakeutuminen

Hakeudu koulutukseen 1.6.-15.8.2021

Avaa linkki, paina ”Syötä tietosi uutta oppisopimusta varten” ja täytä tiedot. Et tarvitse käyttäjätunnuksia.

 1. Valitse ”Tavallinen/Virkamies” ja paina ”Jatka”.
 2. Valitse tietojen vastaanottajaksi ”Tuula Rautiainen, koulutustarkastaja”
 3. Täytä huolella kaikki vaaditut kohdat, jotta ne kirjautuvat oikein oppisopimukseen. Pakolliset kohdat ovat punaisella tekstillä. Työnantajatietojen täytössä käytä yrityksen virallista nimeä. Löydät ohjeita sinisistä info-ympyröistä.
 4. Lopuksi paina ”Lähetä tiedot”. Ohjelma kertoo, kun lähetys on onnistunut.

Olemme sinuun yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla kun saamme esitiedot.

Lisätietoja antavat

Tuula Rautiainen, koulutustarkastaja, p. 040 627 5714, tuula.rautianen2@hel.fi (oppisopimusasiat)

Sonja Raaska, ammatillinen opettaja, p. 040 6473 060, sonja.raaska@edu.hel.fi

Anne-Mari Liljaniemi, ammatillinen opettaja, p. 050 3637 847, anne-mari.liljaniemi@edu.hel.fi