StadinAO / Oppisopimus / Oppisopimusohjeet / Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut

Oppisopimusopiskelijalla on oikeus hakea tietopuolisen opetuksen (= lähipäivien) ajalta opintososiaalisia etuuksia. On suositeltavaa hakea opintososiaaliset edut heti kurssijakson jälkeen. Vuoden 2021 alusta lähtien ilmoitamme päivärahan ja perheavustuksen maksut tulorekisteriin.

Hae edut seuraavasti:


Päiväraha ja perheavustus:

Mikäli työnantaja ei maksapalkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta:

Päiväraha: 15€ / tietopuolinen opetuspäivä
Perheavustus: 17€ / tietopuolinen opetuspäivä, kun opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia

Päivärahaa-ja perheavustusta voit hakea myös niiltä lähipäiviltä, joilta olet ollut poissa sairauden vuoksi. Päiväraha ja perheavustus maksetaan ansionmenetyksen korvauksena. Opintososiaaliset edut ovat verottomia.

Matkat:

Matkat pääkaupunkiseudulla:

Jos matkustat pääkaupunkiseudulla (koti ja oppilaitos pääkaupunkiseudulla), ilmoita päivittäisen edestakaisen matkan hinta euroina HSL:nkertalipun hinnan mukaan. Pääkaupunkiseudulla matkat korvataan, kun kodin ja oppilaitoksen välinen matka on yli 10 km.


AB/BC/D vyöhyke, hinta vuonna 2021: 2,80€ /yksi suunta
ABC vyöhyke, hinta vuonna 2021: 4,10€ /yksi suunta
CD vyöhyke, hinta vuonna 2021: 3,20€ /yksi suunta
BCD vyöhyke, hinta vuonna 2021: 4,10€ /yksi suunta
ABCD vyöhyke,hinta vuonna 2021: 5,70€ /yksi suunta

Hinnat löytyvät täältä.
Vyöhykkeet löytyvät täältä.

Matkat pääkaupunkiseudun ulkopuolelle/ulkopuolelta pääkaupunkiseudulle:

Jos matkustat oppilaitokseen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle tai ulkopuolelta pääkaupunkiseudulle, ilmoita kilometrit yhdensuuntaisenmatkan mukaan (maksetaan 0,20€ /km). Katso matkan pituus täältä.

Matkakorvaus maksetaan sinulle automaattisesti edestakaisen matkan mukaan.
Yhtä lähiopetusjaksoa (= useampi perättäinen lähipäivä) kohden korvataan yksi edestakainen matka. Yksittäisistä lähiopetuspäivistä korvataan edestakainen matka.

Majoitus:

Majoituskorvaus on 8€ /opetuspäivä, joka maksetaan vain peräkkäisiltä opetuspäiviltä.
Majoituskorvausta maksetaan, jos matkustat kotiosoitteestasi oppilaitokseen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle tai ulkopuolelta pääkaupunkiseudulle.

Majoituskorvausta ei makseta, kun koti ja oppilaitos ovat pääkaupunkiseudulla.


Löydät video-ohjeen opintososiaalisten etuuksien hakemiseen Study@CampusProssa täältä.