StadinAO / Oppisopimus / Oppisopimusopiskelijaksi / Työelämässä oppiminen ulkomailla

Työelämässä oppiminen ulkomailla

Oppisopimusopiskelijana voit hakea työelämässä oppimisen jaksolle toiseen EU- tai Eta-maahan. Hakemisen edellytys on, että työnantajasi hyväksyy jakson ulkomailla. Oppisopimuspalvelut tukee jaksoja Erasmus-apurahoilla.

Ulkomaan työelämässä oppimisen jaksolla opiskelija

  • oppii uusia työtapoja ja menetelmiä ja kasvattaa näin ammatillista pätevyyttään
  • parantaa kielitaitoaan
  • lisää valmiuksiaan työskennellä ulkomailla ja erilaisissa kulttuureissa
  • parantaa asemiaan kansainvälistyvillä työmarkkinoilla
  • saa maininnan ansioluetteloon ja työhistoriaan.

Työnantaja voi ulkomaan työelämässä oppimisen jakson avulla

  • laajentaa henkilöstön osaamista ja taitoja
  • luoda uusia kansainvälisiä yhteyksiä
  • vahvistaa jo olemassa olevia yhteistyösuhteita
  • kansainvälistää yrityksen toimintoja.

Jakson voi suorittaa Oppisopimuspalveluiden kansainvälisten yhteyksien kautta järjestetyssä työpaikassa tai työnantajan järjestämässä työpaikassa. Jaksot ovat pituudeltaan yleensä 4–8 viikkoa. Yrittäjien jaksot voivat olla lyhyempiä.