StadinAO / Oppisopimus / Oppisopimustyönantajaksi / Työnantajan muistilista

Työnantajan muistilista

Oppisopimuskoulutus
Oppisopimuskoulutuksessa oppisopimusopiskelija opiskelee työpaikalla noin 80 % ja oppilaitoksessa noin 20 % opinnoistaan.

Määräaikainen työsuhde
Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen, jossa osapuolina ovat työnantaja, oppisopimusopiskelija ja oppisopimuspalvelut (koulutuksen järjestäjä). Työsuhteen yleiset ehdot määrätään työsopimuslaissa.

Palkkaus
Opiskelijalle maksetaan vähintään alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa koko oppisopimuksen ajan. Työnantaja voi maksaa palkkaa myös koulutuspäivien ajalta.

Rahoitus
Oppisopimuksessa oppisopimuspalvelut maksaa pääasiassa perustutkinnoista työnantajalle koulutuskorvausta. Työnantaja voi hakea harkinnanvaraista palkkatukea TE-toimistosta ennen työsuhteen alkua. Helsingin kaupungilta voi selvittää mahdollisuuden Helsinki-lisään.

Koeaika
Oppisopimuksessa voidaan asettaa koeaika, jonka aikana sekä työnantaja että oppisopimusopiskelija voivat arvioida oppisopimusopiskelijan soveltuvuutta alalle. Yleensä koeaika kestää 4-6 kuukautta.

Oppisopimuksen purkaminen
Työnantaja ja oppisopimusopiskelija voivat purkaa oppisopimuksen yhteisellä sopimuksella. Ennen purkamista pitää olla yhteydessä oppisopimuspalveluihin. Oppisopimuspalvelut voi purkaa oppisopimuksen työnantajaa ja oppisopimusopiskelijaa kuultuaan, jos työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ei noudateta sille asetettuja ehtoja.

Työturvallisuus ja -terveys
Työnantaja vastaa oppisopimusopiskelijan työturvallisuudesta samoin kuin muidenkin työntekijöiden. Työnantaja tiedottaa työterveyspalveluista opiskelijalle.

Perehdyttäminen
Työnantajalla on tärkeä vastuu uuden työntekijän perehdytyksessä, koska onnistuneella perehdytyksellä on merkitystä tavoitteellisen opintojen etenemisen sekä työyhteisön työturvallisuuden ja tuottavuuden kannalta.

Työaika
Oppisopimusopiskelijan työajan tulee olla vähintään 25 h/vko.

Työpaikkaohjaajan valinta ja tuki työpaikkaohjaajille
Työnantaja valitsee työntekijöistään alansa ammattilaisen, joka on sitoutunut ja motivoitunut työpaikkaohjaajaksi. Hänellä on tärkeä rooli opiskelijan ohjaajana ja arvioijana. Stadin ammatti- ja aikuisopisto tarjoaa työpaikkaohjaajille maksutonta koulutusta. Tukea saa myös Ohjaan.fi-sivustolta.

Tapaturmavakuutus
Oppisopimusopiskelija kuuluu työssä ollessa työnantajan tapaturmavakuutuksen piiriin kuten muutkin työntekijät. Työnantajan maksaessa palkkaa koulutuspäivien ajalta oppisopimusopiskelijan tapaturmavakuutus on voimassa myös koulupäivinä. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen koulutuksen ajalta, koulupäivien vakuutuksesta vastaa oppilaitos.