Asiakaspalvelu- ja yrittäjyyspolku

Kenelle koulutus sopii?

 • Aikuisille oleskeluluvan saaneille helsinkiläisille maahan muuttaneille.
 • Opiskelijalla on aikaisempaa osaamista alalta tai vahva kiinnostus alaa kohtaan.
 • Opiskelijan suomen kielen luku- ja kirjoitustaito on vähintään A2.1.
 • Opiskelijan elämäntilanne ja työkyky mahdollistavat täysipäiväisen ja pitkäjänteisen opiskelun.

Toteutus

Opiskelun alussa tehdään yhdessä opiskelijan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelu koululla ja työharjoittelussa tapahtuu tämän suunnitelman mukaisesti. Koulutuksen suorittamisesta saa osaamistodistuksen.

Opintojen kesto määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Opinnot kestävät korkeintaan 12 kk. Opiskelu on kokopäiväistä (yhteensä 7 tuntia/päivä). Opetus tapahtuu arkisin klo 9–16 välillä. Mahdollisen työharjoittelun aikana noudatetaan työpaikan työaikoja.

Sisältö

 • Ammatilliset opinnot
  • Asiakaspalvelu ammattina ja asiakaspalvelun perusteet
  • Yrittäjyys ammattina ja yritystoiminnan perusteet
  • Lyhytkorttikoulutukset, esimerkiksi hygieniapassi ja työturvallisuuskortti
 • Työvalmennus
  • Työnhaku (esimerkiksi työhakemuksen ja CV:n tekeminen)
  • Suomalaisen työelämän perusteita
 • Suomen kieli
  • Suomen peruskielitaidon vahvistaminen
  • Ammatillinen suomen kieli esimerkiksi ammatillinen sanasto, puheharjoituksia, työselostuksen tai lyhyen raportin kirjoittaminen

Jatkopolut

Työsuhde, työkokeilu, liiketoiminnan perustutkinto, tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta tai yrittäjyys.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan Helsingin kaupungin työllisyyspalveluiden kautta. Koulutus on työvoimakoulutusta.

Lisätietoja

Stadin osaamiskeskus

Asiakaspalvelu (ma–pe klo 9.00–14.00)

p. 09 310 80045, stadin.osaamiskeskus@hel.fi

Päivitetty 13.12.2021