Ravintolapolku

Kenelle koulutus sopii?

 • Aikuisille oleskeluluvan saaneille helsinkiläisille maahanmuuttajille.
 • Opiskelijalla on aikaisempaa osaamista alalta tai vahva kiinnostus alaa kohtaan.
 • Opiskelijan kirjallinen ja suullinen suomen kielen taito on riittävä opiskeluun (A1.3.).
 • Opiskelijan elämäntilanne ja työkyky mahdollistavat täysipäiväisen ja pitkäjänteisen opiskelun.

Toteutus

Opintojen alussa tehdään yhdessä opiskelijan kanssa henkilökohtainen koulutus- ja urasuunnitelma. Opinnot kestävät joustavasti korkeintaan 12 kk. Opiskelu on kokopäiväistä (yhteensä 7 tuntia/päivä). Opetus tapahtuu arkisin klo 9–16 välillä. Koulutukseen kuuluu työharjoittelu ja työharjoittelun (4–6 viikkoa) aikana noudatetaan työpaikan työaikoja.

Koulutuksen suorittamisesta saa osaamistodistuksen. Hankittu osaaminen voidaan tunnustaa osaksi tutkintoa.

Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa taitojen riittäessä yksi tai useampi tutkinnon osa ravintola- ja cateringalan perustutkinnosta esimerkiksi Ruokapalvelutoiminnot.

Jatkopolut

Työsuhde, ravintola- ja cateringalan perustutkinto (tarjoilija tai kokki) tai tutkinnon osa.

Sisältö

 • Ammatilliset opinnot
  • Hygieniaosaaminen ja hygieniapassi
  • Ruokapalvelutoiminnot sekä asiakaspalvelun perusteet
  • Tuotteiden ja palveluiden valmistelu ja valmistaminen myyntiä varten
  • Tuotteiden pakkaaminen ja hinnoittelu
  • Työvälineiden ja laitteiden sekä asiakas- ja työtilojen siistiminen ja järjestely
  • Perehtyminen erityisruokavalioihin
 • Työvalmennus
  • Työelämätaidot 
  • Oman osaamisen tunnistaminen
  • CV:n tekeminen ja työpaikan hakeminen muun muassa sähköiset hakukanavat 
  • Työsopimusjärjestelmän ja työsopimuslainsäädännön pääpiirteet
  • Työn ammatilliset ominaispiirteet, työyhteisössä toimiminen ja ammatillinen viestintä
  • Matematiikka
  • Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto
  • Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen
 • Suomen kieli
  • Suomen peruskielitaidon vahvistaminen
  • Ammatillinen suomen kieli esimerkiksi ammatillinen sanasto, puheharjoituksia, työselostuksen tai lyhyen raportin kirjoittaminen

Hakeminen

Koulutukseen haetaan Helsingin kaupungin työllisyyspalveluiden kautta. Koulutus on työvoimakoulutusta.

Lisätietoja

Stadin osaamiskeskus

Asiakaspalvelu (ma–pe klo 9.00–14.00)

p. 09 310 80045, stadin.osaamiskeskus@hel.fi

Päivitetty 26.10.2021