StadinAO / Palvelut työllistymiseen ja opintoihin / Nopea reitti osaajaksi (maahanmuuttajille)

Nopea reitti osaajaksi (maahanmuuttajille)

Kenelle koulutus sopii?

Nämä koulutukset ovat aikuisille, työttömille maahanmuuttajille, jotka haluavat päästä nopeasti työelämään.

Toteutus

Koulutukset järjestetään yhteistyössä eri työnantajien kanssa ja niissä on työharjoittelu. Valintakriteerit vaihtelevat koulutuskohtaisesti. Koulutukset ovat työvoimakoulutusta.

Hakuajat vaihtelevat koulutuksen mukaan. Koulutukset ovat lyhyitä: 2–6 kuukautta. Opiskelu on kokopäivästä: teoriaosuus Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimipaikassa klo 9–16 välillä ja työharjoittelun aikana päivittäinen työaika riippuu työpaikasta. Koronan aikana osa opinnoista voidaan suorittaa verkossa.

Hakeutuminen

Nopea reitti osaajaksi -koulutuksiin hakeudutaan koulutusportissa. Lue lisää jokaisen koulutuksen kohdalta sivuvalikosta.

Lisätietoja

Stadin osaamiskeskuksen yrityskoordinaattori

Tommi Hautamäki

p. 09 310 34061, tommi.hautamaki@hel.fi

Seija Jaakkola, yrityskoordinaattori

p. 09 310 31770, seija.jaakkola@hel.fi

Päivitetty 8.6.2023