StadinAO / Palvelut työllistymiseen ja opintoihin / Lyhytkoulutukset / Raitiovaunun- ja metrojunan- kuljettajan koulutukset (oppisopimuskoulutus)

Raitiovaunun- ja metrojunan- kuljettajan koulutukset (oppisopimuskoulutus)

Uusien raitiovaunun- ja metrojunankuljettajien koulutus toteutetaan 6 kk kestävänä oppisopimuskoulutuksena. Koulutuksen järjestäjänä toimii Stadin AO.

Raitiovaununkuljettajan ja metrojunankuljettajan tutkinnot eivät ole virallisia OPH:n määrittämiä ammattitutkintoja, joten virallisia tutkinnon perusteita ei ole olemassa. Koulutukset toteutetaan kuitenkin yhteistyössä Stadin AO:n kanssa laadittujen ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Opetuksen toteuttamisesta vastaa Kaupunkiliikenne Oy, jossa toimii sekä raitiovaunun matkustaja-ajoluvan, että metrojunankuljettajan linjaluvan omaavia kouluttajia. Koulutukset ja käytännön ajoharjoittelut toteutetaan Kaupunkiliikenne Oy:n tiloissa ja Kaupunkiliikenne Oy:n omistamalla kalustolla ja rataverkolla.

Lisätietoa ja hakeminen

Lue lisää kuljettajakoulutuksien pätevyysvaatimuksista ja koulutuksiin hakeutumisesta Kaupunkiliikenne Oy:n sivuilta täältä. Huom! Koulutukseen ei voi hakea Wilman kautta.