StadinAO / Palvelut työllistymiseen ja opintoihin / Tunnista osaamistasi / Osaamisen tunnistaminen työympäristössä

Osaamisen tunnistaminen työympäristössä

Tunnistetaanko osaamisesi ja kirjataan se osaamistodistukseen? Mikäli sinulla ei ole koulutusta tai olet alan vaihtaja, voit hyötyä osaamisen tunnistamisesta. Osaamisen tunnistamisessa teet työtä ja saat osaamisesi näkyväksi, kun olevia ammattitaitojasi peilataan sopivaan ammatillisen tutkinnonosan ammattitaitovaatimuksiin.

Kenelle palvelu sopii?

Palvelu on tarkoitettu Helsingin työllisyyspalveluiden asiakkaille.

Sisältö

Mikäli sinulla ei ole koulutusta tai olet alan vaihtaja, voit hyötyä osaamisen tunnistamisesta. Osaamisen tunnistamisessa teet työtä ja saat osaamisesi näkyväksi. Tekemääsi työtä peilataan sopivaan ammatillisen tutkinnonosan ammattitaitovaatimuksiin.

Käytännössä sinun ei tarvitse kuin kutsua opettaja työpaikallesi ja jutellaan asiasta lisää.

Jatkopolut

Osaamistodistus voi auttaa sinua jäsentämään omaa osaamistasi ja selkeyttää opintosuunnitelmiasi. Mikäli sinulla on riittävästi osaamista, voit osoittaa osaamistasi myös suorassa näytössä. Näyttövalmius arvioidaan yksilöllisesti ja sen tekee kyseisen alan ammattiopettaja.

Hakeutuminen

Palveluun hakeudutaan lähettämällä sähköpostia: sanna.velin@hel.fi tai jonna.huhtaniska@hel.fi

Lisätietoja

Sanna Velin, Opettaja

09 310 86726

sanna.velin@hel.fi

tai

Jonna Huhtaniska, Opettaja

09 310 32291

jonna.huhtaniska@hel.fi