Ranualainen Emilia Petäjäjärvi opiskeli kipsiteknikoksi työn ohessa

Julkaistu 20.8.2021, 1:12

Ammatillisen koulutuksen yhtenä tavoitteena on vastata työnantajien tarpeita. Palkitseva esimerkki tästä on, kun 33-vuotias ranualainen sairaanhoitaja Emilia Petäjäjärvi aloitti kipsiteknikko-opinnot Stadin ammatti- ja aikuisopistossa.

– Työpaikallani Ranuan terveyskeskuksessa oli tarve omalle kipsaajalle. Ensihoitajat ovat tehneet kipsauksia, mutta jos he eivät olleet paikalla, potilas oli lähetettävä 86 kilometrin päähän Lapin keskussairaalaan, Emilia Petäjäjärvi kuvaa.

Esimies ehdotti Petäjäjärvelle kipsausopintoja, ja sopiva koulutus löytyi nopeasti Stadin AO:n verkkosivulta. Virallisesti kyseessä on terveysalan ammattitutkinto osaamisalana immobilisaatiohoitotyö, arkikielessä puhutaan kipsiteknikosta. Emilia Petäjäjärvi soitti opettajalle ja sai lisätietoa monimuoto-opiskelusta, joten hänellä ei ollut kynnystä aloittaa opintoja työn ohessa Helsingissä. Päivystyspoliklinikalla työskentelevä Petäjäjärvi oli aiemmin opiskellut lähihoitajasta sairaanhoitajaksi vastaavasti työn ohessa, joten tämä oli jo tuttua.

Työpaikka tuki kaikin tavoin Emilia Petäjäjärven opiskelua, joten lähiopetukseen osallistuminen onnistui hyvin. Lähiopetusta oli noin kaksi päivää kuukaudessa: peräkkäinen perjantai ja lauantai. Työnantaja kustansi matka- ja majoituskulut, ja lähiopetuspäiviltä hän sai palkkaa.

– Olen aina ollut luonteeltani tiedonjanoinen ja innokas oppimaan uutta, joten tuntui heti omalta aloittaa opinnot vailla aiempaa kokemusta kipsauksesta, Petäjäjärvi kertoo.


Laadukasta ja yksilöllistä opetusta

Vuoden kestänyt koulutus oli järjestetty Emilia Petäjäjärven mukaan todella hyvin työssä käyvän, toisella puolella Suomea asuvan aikuisen näkökulmasta. Jokainen lähiopetuspäivä oli täynnä uuden oppimista, niin teoriassa kuin käytännössä.

– Opettajat olivat todella ammattitaitoisia, ja heiltä sain valtavasti tietoa ja taitoa. Lähiopetuksessa aamun ensimmäiset tunnit sisälsivät teoriaa, ja sen jälkeen loppupäivä harjoiteltiin kipsausta erilaisilla materiaaleilla. Opettajat olivat koko ajan läsnä, joten heiltä sai apua heti kun sitä tarvitsi. Opetus oli kaikin puolin laadukasta ja yksilöllistä.

– Lähiopetuspäivien jälkeen siirryin suoraan työpaikalle harjoittelemaan ja kipsaamaan oikeita potilaita. Lyhytmuotoisempi kurssi ei olisi riittänyt antamaan minulle kaikkea sitä tietoa ja taitoa, mitä kipsauksessa tarvitaan.  

Emilia Petäjäjärvi on erittäin tyytyväinen, että laajensi ammattitaitoaan kipsiteknikon työhön. Talvella kipsiteknikkoa työllistävät etenkin laskettelussa, hiihtoladulla ja moottorikelkkailussa loukkaantuneet, kesällä korostuvat trampoliinionnettomuudet. Koronapandemia on vähentänyt matkailijoiden – ja samalla myös tapaturmien – määrää, mutta viikoittain hän on päässyt kipsaamaan.

– Suosittelen kipsiteknikkokoulutusta kaikille, Emilia Petäjäjärvi vahvistaa.

Tutustu:
Terveysalan ammattitutkinto, immobilisaatiohoitotyön osaamisala
Oppisopimusopiskelu, Stadin AO

Lisätiedot:
Opettaja Sakari Saarinen (sakari.saarinen@edu.hel.fi, 050 401 3645)