Stadin AO:sta valmistutaan pitkin vuotta – onnea uusille ammattilaisille!

Julkaistu 31.5.2021, 12:20 Puuteollisuuden perustutkinnon opiskelija Juhani Pulkkinen tekemässä puutyötä.

Korona-aika ja etäopinnot ovat vaikuttaneet vahvasti ammatillisen koulutuksen arkeen. Tämä on vaatinut paljon opettajilta ja opiskelijoilta. Opettajat ovat joutuneet kehittämään nopeasti uudenlaisia ratkaisuja opetukseen, ja opiskelijoiden on pitänyt olla itsenäisempiä sekä hallita useampia sähköisiä oppimisympäristöjä.

Haastavasta ja erilaisesta ajasta huolimatta esimerkiksi koulutussopimusjaksoja on saatu suoritettua, ja monella opinnot ovat edenneet suunnitellun mukaisesti. Stadin AO:sta on mahdollista valmistua läpi vuoden, ja tänä keväänä oppilaitoksesta valmistuvia on noin 1800.

”Ennen kokemattomassa tilanteessa kasvaminen ammattilaiseksi antaa varmasti eväitä myös muunlaisten haasteiden voittamiseen tulevaisuudessa”, ammatillisen koulutuksen päällikkö, Stadin AO:n johtava rehtori Maria Sarkkinen toteaa.

”Kovalla työllä, yhdessä tehden olemme varmistaneet jälleen kerran opiskelijoiden valmistumisen. Ihminen on lopullinen mahdollisuus, ja kaikki poikkeusaikana saavutettu todistaa sen.”

Sähköinen oppimisalusta oli helppokäyttöinen

Helsingin kaupungin toisen asteen opiskelijoille tehdyn kyselyn mukaan ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla etäopiskelu on vaikeuttanut etenkin käytännön harjoittelua, joka on olennainen osa ammattiin oppimista. Kyselyn perusteella selvisi kuitenkin, että ammatillisen koulutuksen opiskelijoista noin 18 prosenttia pitää etäopiskelusta hyvin paljon. Osa opiskelijoista kannattaa myös etäopetuksen aikaisempaa laajempaa järjestämistä sekä digitaalisten työvälineiden hyödyntämistä opetuksessa myös koronatilanteen jälkeen

Sähkö- ja automaatioalalta valmistuva Santeri Helo oli ehtinyt suorittaa kaikki koululla tehtävät opintoihin liittyvät asennustyöt ennen etäopiskeluun siirtymistä. Näin hänen etäopintonsa jäivät vähäisiksi, ja suurin osa ajasta kului KOS- eli koulutussopimusjaksolla. ”KOS-jakso sujui ihan normaalisti, paitsi että meillä oli maskit kasvoilla”, Santeri kertoo.

Etäaika hidasti tulevan sähköasentajan valmistumista muutamalla kuukaudella, koska osa kursseista oli täynnä. ”Kurssin aikana kaikki eteni normaaliin tapaan, ja käytössämme ollutta sähköistä oppimisalustaa, Google Classroomia, oli todella helppoa käyttää.”

Santeri on pitänyt opintojaan Stadin AO:ssa riittävän haastavina, mutta silti mukavina. ”Opintojen aikana on aina saanut haastaa itseään, ja oppimisympäristö on ollut todella hyvä”, Santeri toteaa.

Sähkö- ja automaatioalan opiskelija Santeri Helo tekemässä harjoitustyötä.
Sähkö- ja automaatioalalta valmistuva Santeri Helo piti opintojaan tarpeeksi haastavina ja mukavina.

KOS-jaksolta uutta osaamista ja työmahdollisuuksia

Stadin AO:ssa taideteollisuusalalla opiskeleva Maria Kokljuschkin valmistuu pian verhoilun artesaaniksi. Maria kertoo käsillä tekemisen ja uuden oppimisen olleen parasta alan opinnoissa. Myös ammattitaitoiset ja kannustavat opettajat sekä KOS-jaksot ovat auttaneet opintojen etenemisessä.

”Koen hyväksi sen, että opettajia on useita, jolloin näkökulmia verhoiluun saa monesta lähteestä. Erityisesti opettajien yrittäjätaustasta on ollut hyötyä, koska heillä on kokemusta siitä, mihin näillä opinnoilla tähdätään”, Maria toteaa.

Maria aloitti KOS-jakson vuosi sitten toukokuussa, ja on siitä lähtien käynyt parissa eri verhoomossa harjoittelemassa. ”Tein reilun kolmen kuukauden jakson ensimmäisessä paikassa, jossa suoritin myös näyttötyöni. Seuraavassa paikassa olin osa-aikaisena harjoittelijana hieman vajaat neljä kuukautta, jonka jälkeen minua pyydettiin osa-aikaisesti töihin”, Maria kertoo.

KOS-jaksosta Marialla on vain hyvää sanottavaa. ”Jakso on opettanut erittäin paljon, ja olen oppinut ihan älyttömästi vuoden aikana. Arvostan näitä yrittäjiä ja heidän antamaansa aikaa opiskelijoille.”

Viimeistään syksyllä Maria aikoo aloittaa toiminimen alla työt kollegansa kanssa hankkimassaan verhoomossa. ”Sitä ennen nostetaan malja valmistumiselle ja nautitaan Suomen kesästä”, Maria toteaa.

Taideteollisuusalan opiskelija Maria Kokljuschkin tekemässä harjoitustyötä.
Taideteollisuusalalta valmistuva Maria Kokljuschkin on ollut tyytyväinen erityisesti KOS-jaksoihin, jotka ovat tarjonneet myös työmahdollisuuksia.

Itseohjautuvuus auttoi opintojen etenemisessä

Juhani Pulkkinen valmistuu puuteollisuuden perustutkinnosta puusepäksi. Juhanin mukaan jo opintojen alkumetreillä sai hyvät lähtökohdat ja perustaidot koneiden sekä menettelytapojen käyttöön.

”Alaa on ollut erittäin mielekästä opiskella. Puusepän töissä joutuu miettimään myös eri ratkaisuja liitoksiin tai työstämismenetelmiin sekä hallitsemaan laskemisen ja piirustukset”, Juhani kertoo.

Juhanin mielestä puusepän opinnoissa menestyminen vaatii itseohjautuvuutta ja motivaatiota. Hänelle itseohjautuva tyyli sopi hyvin, koska ryhmät voivat olla suuria ja opiskelijat etenevät opiskelutehtävissään kukin omaa tahtiaan.

Opintojen puolivälissä Juhanille alkoi tulla kyselyitä yksittäisten tilaustöiden valmistamisesta. Hän teki muutamia asiakastöitä opetussuunnitelman mukaisten näyttö- ja harjoitustöiden lisäksi. Työelämään mukaan pääsemisessä auttoivat myös KOS-jaksot.

”Roihuverstas-osuuskunnassa minulle aukeni mahdollisuus ilta- ja viikonlopputöihin, jolloin mittatilaustöiden tekeminen oli mahdollista opintojen ohessa.”

Tammikuussa 2021 tuleva puuseppä perusti oman yrityksen, Puutuote Pulkkisen. Tilauksia asiakkailta on tullut jo niin paljon, että hän katsoi yrittämisen olevan ainoa järkevä ratkaisu. ”Nyt opinnot ovat silausta vaille valmiit ja töitä on jonossa pitkälle syksyyn saakka”, Juhani iloitsee.

Pääkuva: Puuteollisuuden perustutkinnosta valmistuva Juhani Pulkkinen teki alan töitä jo opintojen aikana ja perusti oman yrityksen. Kuva: Johanna Tuominen