Kotityöpolku

Kenelle koulutus sopii?

 • Aikuisille oleskeluluvan saaneille helsinkiläisille maahan muuttaneille henkilöille.
 • Opiskelija on kiinnostunut siivoustyöstä tai lasten- tai vanhusten avustamistyöstä tai hänellä on aikaisempaa kokemusta aloilta.
 • Opiskelijan suomen kielen luku- ja kirjoitustaito on opiskeluun riittävä (A1.3).
 • Opiskelijan elämäntilanne ja työkyky mahdollistavat täysipäiväisen ja pitkäjänteisen opiskelun.

Toteutus

Koulutuksen tavoitteena on tukea ammatillista suuntautumista ja valmentaa työelämään tai ammatillisiin opintoihin.

Opiskelun aikana tehdään yhdessä opiskelijan kanssa henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma. Opinnot kestävät joustavasti korkeintaan 12 kk. Opiskelu on kokopäiväistä ja opetus tapahtuu arkisin klo 9–14 välillä. Lisäksi kotitehtäviin varataan kaksi (2) tuntia päivittäin. Mahdollisen työharjoittelun (4–6 viikkoa) aikana työaika on seitsemän (7) tuntia päivässä ja työajat riippuvat työharjoittelupaikasta.

Opintoihin kuuluu liikuntaa ja digitaalisten laitteiden (tietokoneen) käyttöä.

Koulutuksen suorittamisesta saa osaamistodistuksen.

Jatkopolut

Työsuhde, palkkatukityö, henkilökohtaisen avustajan ammattitutkinto, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (toimitilahuoltaja tai kodinhuoltaja) tai tutkinnonosa (hoiva-avustajan tutkinto).

Sisältö

 • Ammatilliset opinnot
  • Hygieniaosaaminen
  • Lasten ja vanhusten avustaminen esimerkiksi ruokailutilanteessa
  • Vuorovaikutustaidot sosiaalisissa tilanteissa
  • Siivousvälineisiin ja päivittäisiin siivousmenetelmiin tutustuminen
 • Työvalmennus
  • Työnhaku (esimerkiksi työhakemuksen ja CV:n tekeminen)
  • Suomalaisen työelämän perusteita
  • Työvalmentaja tukee yhdessä ammattiopettajan kanssa työharjoittelupaikan löytämisessä sekä valmentaa työelämään
 • Suomen kielen opinnot
  • Tavoitteena on, että opiskelijan peruskielitaito ja taito käyttää suomea ammatillisissa tilanteissa vahvistuu ja monipuolistuu.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan Helsingin kaupungin työllisyyspalveluiden kautta. Koulutus on työvoimakoulutusta.

Lisätietoja

Stadin osaamiskeskus

Asiakaspalvelu (ma–pe klo 9.00–14.00)

p. 09 310 80045, stadin.osaamiskeskus@hel.fi

Päivitetty 2.2.2022