StadinAO / Kaikki koulutukset / Muut koulutukset / Perusvalmennus

Perusvalmennus

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii helsinkiläisille, yli 18-vuotialle työttömille maahan muuttaneille. Kielitaitosuositus vähintään A1.2. Henkilöllä pitää olla mekaaninen lukutaito. Hakijan terveys, elämäntilanne ja opiskelukyky mahdollistavat enimmillään neljän kuukauden opiskelun. Koulutus on työllisyyttä edistävää, ei tutkintoon johtavaa.

Valinnat ryhmiin tehdään aina asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioon ottaen.

Koulutus on työllisyyttä edistävää, ei tutkintoon johtavaa.

Sisällöt

Opiskelu on opiskelijalähtöistä ja toiminnallista. Opetuksessa käytetään suomen kieltä, joka painottuu käytännön kielitaidon vahvistamiseen ja kielitietoisuuteen. Opetus on ryhmämuotoista ja niissä käytetään myös vertaisopettamista sekä työelämävalmennuspalvelua. Lisäksi opiskelijoiden kanssa tehdään opinto- ja tutustumiskäyntejä.

 • Suomen kieli
  • Tavoitteena on, että opiskelijan peruskielitaito vahvistuu ja että opiskelijan kirjallinen ja suullinen suomen kielen taito riittävät jatko-opiskeluun
 • Hyvinvointiin ja jaksamiseen sekä terveyteen ja työkuntoon vaikuttavat tekijät
  • Sosiaali- ja terveyspalvelut
  • Työyhteisö- ja ryhmätyötaidot
  • Oman osaamisen tunnistaminen
  • Opiskeluvalmiudet ja niiden tukeminen
  • Suomalainen koulutusjärjestelmä
  • Asenteiden ja motivaation merkitys oppimisessa
  • Ajankäyttö ja tavoitteiden asettaminen
  • Oppimiseen vaikuttavat tekijät
  • Omat vahvuudet ja kehittämiskohteet
  • Opiskelutekniikat
 • Matematiikka
  • Peruslaskutoimitukset
   • Yhteen-, vähennys-, kerto-, jakolaskut ja desimaaliluvut, murtoluvut, prosenttilaskut, pituus-, paino- ja tilavuusmitat
   • Käytännön laskuharjoituksia
 • Suomalainen yhteiskunta ja työelämätaidot
  • Työelämä ja työnhaku
  • Kannustus ja tuki oman työpolun löytämiseksi
 • Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen
  • Digitaaliset perustaidot

Toteutus

Opinnot kestävät enintään neljä (4) kuukautta. Opiskelua on maanantaista perjantaihin klo 8–15 välillä. Koulutus ei ole päätoimista opiskelua. Palvelu on maksuton ja se toteutetaan suomen kielellä.

Hakeminen

Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutukseen haetaan Stadin osaamiskeskuksen Osaamiskartoituksen kautta. Osaamiskartoitus kuuluu Helsingin kaupungin työllisyyspalveluihin. Hakija voi pyytää Osaamiskartoitusta lähettämällä viestin omalle virkailijalleen Oma asioinnissa. Kaikki hakijoiksi ilmoittautuneet kutsutaan haastatteluun noin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin aloitusta.

Kurssien aloitukset:

 • 9.1.2023 (Jatkuva haku)

Jatkopolut

Koulutuksessa kartoitetaan realistiset jatko- ja opiskelutarpeet ja tehdään yhdessä opiskelijan kanssa henkilökohtainen suunnitelma. Perusvalmennuksesta on mahdollista jatkaa esimerkiksi töihin, kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun, työelämävalmennukseen, ammatillisiin polkuihin, ammatillisiin osatutkintoihin, peruskouluun tai täydentävään kielikoulutukseen sekä Tuva- ja Telmaopintoihin, jos henkilö on suorittanut lisäksi peruskoulun.

Lisätietoja opetuksen sisällöstä

Satu Pietarinen, suomen kielen opettaja

040 624 8388, satu.s.pietarinen@edu.hel.fi

Evgenia Hytte, suomen kielen opettaja

040 630 7599​, evgenia.hytte@edu.hel.fi

Stadin osaamiskeskus

Asiakaspalvelu (ma–pe klo 9.00–14.00)

09 310 80045

Päivitetty 4.11.2022