StadinAO / Stadin osaamiskeskus / Kaikki koulutukset / Muut koulutukset / Perusvalmennus (Haku auki 29.7. asti)

Perusvalmennus (Haku auki 29.7. asti)

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii helsinkiläisille, yli 17-vuotialle työttömille maahan muuttaneille. Kielitaitosuositus vähintään A1.2. Henkilöllä pitää olla mekaaninen lukutaito. Hakijan terveys, elämäntilanne ja opiskelukyky mahdollistavat enimmillään puolen vuoden (6 kk) opiskelun.

Valinnat ryhmiin tehdään aina asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioon ottaen.

Koulutus on työllisyyttä edistävää, ei tutkintoon johtavaa.

Sisällöt

Opiskelu on opiskelijalähtöistä ja toiminnallista. Opetuksessa käytetään suomen kieltä, joka painottuu käytännön kielitaidon vahvistamiseen ja kielitietoisuuteen. Opetus on ryhmämuotoista ja niissä käytetään myös vertaisopettamista sekä työelämävalmennuspalvelua. Lisäksi opiskelijoiden kanssa tehdään opinto- ja tutustumiskäyntejä.

 • Suomen kieli
  • Tavoitteena on, että opiskelijan peruskielitaito vahvistuu ja että opiskelijan kirjallinen ja suullinen suomen kielen taito riittävät jatko-opiskeluun
 • Hyvinvointiin ja jaksamiseen sekä terveyteen ja työkuntoon vaikuttavat tekijät
  • Sosiaali- ja terveyspalvelut
  • Työyhteisö- ja ryhmätyötaidot
  • Oman osaamisen tunnistaminen
  • Opiskeluvalmiudet ja niiden tukeminen
  • Suomalainen koulutusjärjestelmä
  • Asenteiden ja motivaation merkitys oppimisessa
  • Ajankäyttö ja tavoitteiden asettaminen
  • Oppimiseen vaikuttavat tekijät
  • Omat vahvuudet ja kehittämiskohteet
  • Opiskelutekniikat
 • Matematiikka
  • Peruslaskutoimitukset
   • Yhteen-, vähennys-, kerto-, jakolaskut ja desimaaliluvut, murtoluvut, prosenttilaskut, pituus-, paino- ja tilavuusmitat
   • Käytännön laskuharjoituksia
 • Suomalainen yhteiskunta ja työelämätaidot
  • Työelämä ja työnhaku
  • Kannustus ja tuki oman työpolun löytämiseksi
 • Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen
  • Digitaaliset perustaidot

Toteutus

Opinnot kestävät enintään kuusi (6) kuukautta. Opiskelua on maanantaista perjantaihin klo 8–15 välillä. Palvelu on maksuton ja se toteutetaan suomen kielellä.

Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää Stadin osaamiskeskuksen oppilashuoltoa: kuraattori, psykologi, työkyvyn ohjaaja ja erityisopettaja.

Seuraavien kurssien aikataulut:

 • 30.5.–30.9.2022 (tauko 4.7.–7.8.)
 • 8.8.2022 aloitus (koulutuksen kesto noin 4 kk)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan Stadin osaamiskeskuksen Osaamiskartoituksen kautta. Osaamiskartoitus kuuluu Helsingin kaupungin työllisyyspalveluihin. Hakija voi pyytää Osaamiskartoitusta lähettämällä viestin omalle virkailijalleen Oma asioinnissa.

Kurssien aloitukset:

 • 30.5.2022, kaksi ryhmää (Kurssit ovat täynnä!)
 • 8.8.2022 (Haku auki 29.7.2022 asti)

Jatkopolut

Koulutuksessa kartoitetaan realistiset jatko- ja opiskelutarpeet ja tehdään yhdessä opiskelijan kanssa henkilökohtainen suunnitelma. Perusvalmennuksesta on mahdollista jatkaa esimerkiksi töihin, kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun, työelämävalmennukseen, Tuva- ja Telmaopintoihin, ammatillisiin polkuihin, ammatillisiin osatutkintoihin, peruskouluun tai täydentävään kielikoulutukseen.

Lisätietoja opetuksen sisällöstä

Anne Ruotsala, suomen kielen opettaja

040 676 1690, anne.ruotsala@edu.hel.fi

Elena Ikonen, suomen kielen opettaja

040 545 4195​, elena.ikonen@hel.fi

Stadin osaamiskeskus

Asiakaspalvelu (ma–pe klo 9.00–14.00)

09 310 80045

Päivitetty 29.4.2022