StadinAO / Stadin osaamiskeskus / Kaikki koulutukset / Muut koulutukset / Suomea ja oppimisvalmiuksia Mayk-asiakkaille

Suomea ja oppimisvalmiuksia Mayk-asiakkaille

Kenelle koulutus sopii?

Yli 17-vuotiaat oleskeluluvan saaneet helsinkiläiset maahanmuuttajat. Ei kielitasovaatimusta.

Palvelutarpeen arviointi sekä kotoutumissuunnitelma:

  • Opiskelijalla on tarvetta oppimisvalmiuksien kehittämiselle.
  • Opiskelijalla on vamma, joka vaikuttaa opiskelujen etenemiseen (fyysinen tai psyykinen).
  • Opiskelijalla on jokin muu perusteltu syy osallistua kurssille.

Sisältö

Opinnot kestävät 3–12 kk. Toimintaan voi osallistua 2–5 päivänä viikossa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Koulutuksella pyritään vahvistamaan opiskeluvalmiuksia ja tukemaan opiskelijan hyvinvointia.

Opetuksessa korostuvat toiminnallisuus, luovuus ja kuntouttava työote. Opetuksessa käytetään suomen kieltä, joka painottuu käytännön kielitaidon vahvistamiseen. Opetusta toteutetaan erilaisissa ryhmissä oppimisyhteisön sisällä.

Lisäksi opiskelija voi osallistua opintokäynteihin, tutustua muihin koulutuksiin ja ammatillisiin polkuihin.

Opiskelijan henkilökohtaiset oppimistavoitteet rakennetaan moniammatillisessa yhteistyössä. Moniammatilliseen tiimiin kuuluvat opiskelija, opettava työpari, TE-asiantuntija sekä vastuusosiaalityöntekijä. Tiimi laatii myös jokaisen opiskelijan henkilökohtaisen jatkosuunnitelman koulutuksen jälkeen. Mahdollisia polkuja ovat täydentävä kielikoulutus, Valma, työkokeilu, työllistyminen jne.

Suomen kielen opinnot

Suomen yleiskielen opintoja painottuen arkikielen sanastoon.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan sosiaalitoimen Maahanmuuttoyksikön kautta. Koulutus on työvoimakoulutusta

Lisätietoja

Kirsi Pärtty-Äyräväinen, sosiaaliohjaaja

p. 09 310 23478

Maahanmuuttoyksikön neuvonta numero

p.09 310 37577