StadinAO / Stadin osaamiskeskus / Kaikki koulutukset / Muut koulutukset / Suomea ja oppimisvalmiuksia Mayk-asiakkaille

Suomea ja oppimisvalmiuksia Mayk-asiakkaille

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii yli 18-vuotiaialle työikäisille oleskeluluvan saaneille helsinkiläisille maahanmuuttajille, jotka eivät ole oikeutettuja työvoimapoliittiseen kotoutumista tukevaan koulutukseen tai eivät ole hyötyneet siitä. Opiskelijoilta ei vaadita tiettyä kielitaitotasoa. Tilat ovat esteettömät. Sairasloma tms. ei ole este koulutukseen osallistumiselle.


Ennen koulutukselle ilmoittautumista tulee asiakkaalla olla voimassa oleva palvelutarpeen arviointi sekä suunnitelma. Koulutukseen hakeutuvan asiakkaan kanssa on tärkeää käydä keskustelu koulutukselle asetettavista tavoitteista, omasta motivaatiosta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Kyky-viisarin hyödyntäminen on suositeltavaa. Säännöllinen osallistuminen koulutukseen oman suunnitelman mukaisesti on edellytys koulutuksesta hyötymiselle.


Opiskelijan henkilökohtaiset oppimistavoitteet rakennetaan moniammatillisessa yhteistyössä. Moniammatilliseen tiimiin kuuluvat opiskelija, opettava työpari, koulutuksen sosiaaliohjaaja, TE-asiantuntija sekä maahanmuuttoyksikön vastuutyöntekijä. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen koulutuksen jälkeinen jatkosuunnitelma. Mahdollisia jatkopolkuja ovat mm. täydentävä kielikoulutus, Valma, työkokeilu, työllistyminen.

Sisältö

Opinnot kestävät yksilöllisesti 5–18 kk. Koulutus on jokaiselle yksilöllinen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Koulutuksella pyritään vahvistamaan opiskeluvalmiuksia ja tukemaan opiskelijan hyvinvointia. Koulutuksessa opiskellaan suomen yleiskielen opintoja painottuen arkikielen sanastoon.
Opetuksessa korostuvat toiminnallisuus, luovuus ja kuntouttava työote. Opetusta toteutetaan erilaisissa ryhmissä oppimisyhteisön sisällä. Koulussa noudatetaan Stadin AO:n järjestyssääntöjä. Opiskelu sisältää opintokäyntejä ja tutustumista muihin koulutuksiin ja jatkopolkuihin.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan sosiaalitoimen Maahanmuuttoyksikön kautta Apotin työkori-viestillä tai suojatulla sähköpostilla lähetetyllä hakemuksella. Jokainen hakemus koulutukseen käsitellään yksilöllisesti ja koulutuksen sosiaaliohjaaja on yhteydessä maahanmuuttoyksikön vastuutyöntekijään. Koulutus on työvoimapoliittista koulutusta.

Lisätietoja

Kirsi Pärtty-Äyräväinen, sosiaaliohjaaja

09 310 23748

kirsi.partty-ayravainen@hel.fi

Maahanmuuttoyksikön neuvonnan puhelinnumero

09 310 37577

Päivitetty 19.10.2022