StadinAO / Stadin osaamiskeskus / Kaikki koulutukset / Muut koulutukset / Toiminnallinen luku- ja kirjoitustaidon koulutus

Toiminnallinen luku- ja kirjoitustaidon koulutus

Aloituspaikat: 10

Seuraava koulutus: 12.1.–3.6.2022 (talviloma: 21.2.–25.2.2022)

Kenelle koulutus sopii?

 • Yli 20-vuotiaat oleskeluluvan saaneet työttömät helsinkiläiset maahanmuuttajat, joiden kotoutumisaika on päättynyt.
 • Suomen kielen taitotaso on LK2 eli asiakkaan luku- ja kirjoitustaito ei ole vielä riittävä suomen kielen opiskeluun tavallisessa ryhmässä.

Sisällöt

Suomen kielen opetus on toiminnallista ja siinä hyödynnetään opiskelijoiden jo olemassa olevaa osaamista. Suomen kielen opetus sisältää seuraavia aiheita:

 • suomen kielen äänteiden ja kirjaimien harjoittelu kielitaidon kaikilla osa- alueilla
 • puhuminen ja puheen ymmärtäminen arkielämän tilanteissa
 • lukeminen
 • suomen kielen kirjoittamisen alkeet
 • arkielämän matemaattiset taidot
 • arkielämän tieto- ja viestintätekniset taidot

Helsingin NMKY:n TAT-toiminnan liikunnan ja luovan toiminnan opetustuokioissa liikutaan ja tutustutaan tapoihin lisätä liikuntaa arjessa. Suomen kieltä näissä tuokioissa harjoitellaan keskustellen ja luovan toiminnan parissa.


Itsenäiseen opiskeluun sisältyvät suomen kielen kotitehtävät.

Koulutuksessa pyritään tuomaan myös kaupungin palveluita lähemmäksi kohderyhmää tiedottamisen ja koulutuksellisen yhteistyön avulla. Suomen kielen opetuksesta vastaa Osken suomen kielen opettaja ja Helsingin NMKY:n TAT-toiminnasta heidän henkilöstönsä. Opiskelijoiden jatkopolkuja rakennetaan yhteistyössä.

Toteutus

 • Suomen kieli (16 tuntia/viikko)
  • Stadin osaamiskeskus (Teollisuuskatu 23 B1, sisäänkäynti A2-rapun kautta)
   • maanantai, tiistai, keskiviikko ja torstai klo 9–12.40
 • Helsingin NMKY:n TAT-toiminta: liikuntaa ja luovaa toimintaa suomen kielellä (3 tuntia/viikko)
  • Helsingin NMKY (Kaisaniemenkatu 8, 2. krs)
   • perjantai klo 9–11.30
 • Itsenäinen opiskelu (4 tuntia/viikko)
  • Itsenäinen opiskelu sisältää suomen kielen kotitehtäviä

Jatkopolut

 • Helsingin NMKY:n TAT-toiminnan yksilöohjaus – ohjaaminen yhdistyksen omaan tai yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien toimintaan ja koulutuksiin
 • Tuettujen työkokeilupaikkojen etsintä/tarjoaminen (Helsingin NMKY)
 • Vertaisohjaajaksi kouluttautuminen ja vapaaehtoistyön mahdollisuudet
 • Opiskelijan kielitaidon tason mukaiset suomen kielen koulutukset ja muut koulutukset

Hakeminen

Koulutukseen hakeudutaan Helsingin työllisyyspalveluiden kautta. Hakijat ohjataan opetusryhmään Lukupalveluohjauksen (LPO) kautta. Koulutus on sivutoimista opiskelua. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Helsingin NMKY:n TAT-toiminnan (Toiminnan Avulla Työelämään) kanssa.

Lisätietoja

Sonja Hirvonen, Helsingin NMKY

p. 050 347 5405, sonja.hirvonen@hnmky.fi

Miina Gustafsson, Stadin osaamiskeskuksen suomen kielen opettaja

p. 09 310 70105, miina.gustafsson@edu.hel.fi

Stadin osaamiskeskus

Asiakaspalvelu (ma–pe klo 9.00–14.00)

p. 09 310 80045

Päivitetty 26.11.2021