StadinAO / Kaikki koulutukset / Muut koulutukset / Toiminnallinen luku- ja kirjoitustaidon koulutus

Toiminnallinen luku- ja kirjoitustaidon koulutus

Ajankohta: 11.1.–2.6.2023
Talviloma: 20.–24.2.2023

Kenelle koulutus sopii?

 • Yli 20-vuotiaat oleskeluluvan saaneet työttömät helsinkiläiset maahanmuuttajat, joiden kotoutumisaika on päättynyt.
 • Suomen kielen taitotaso on LK2 eli asiakkaan mekaaninen luku- ja kirjoitustaito ei ole vielä riittävä suomen kielen opiskeluun tavallisessa ryhmässä.

Sisällöt

Suomen kielen opetus on toiminnallista ja siinä hyödynnetään opiskelijoiden jo olemassa olevaa osaamista. Suomen kielen opetus sisältää seuraavia aiheita:

 • suomen kielen äänteiden ja kirjainten harjoittelu kielitaidon kaikilla osa-alueilla
 • puhuminen ja puheen ymmärtäminen arkielämän tilanteissa
 • lukeminen
 • suomen kielen kirjoittamisen alkeet
 • arkielämän matemaattiset taidot
 • arkielämän tieto- ja viestintätekniset taidot


Liikunnan ja luovan toiminnan opetustuokioissa liikutaan ja tutustutaan tapoihin lisätä liikuntaa arjessa. Suomen kieltä näissä tuokioissa harjoitellaan keskustellen ja luovan toiminnan parissa.
Itsenäiseen opiskeluun sisältyvät suomen kielen kotitehtävät.
Koulutuksessa pyritään tuomaan myös kaupungin palveluita

Toteutus

 • Lähiopetus
  • Stadin osaamiskeskus (Teollisuuskatu 23 B1, sisäänkäynti A2-rapun kautta)
  • Suomen kieli: maanantai, tiistai, keskiviikko ja torstai klo 9.00–12.45
  • Liikunta ja luova toiminta: perjantai klo 9.00–11.30
 • Itsenäinen opiskelu (4 tuntia)
  • Itsenäinen opiskelu sisältää kotitehtäviä

Jatkopolut

Opiskelijan kielitaidon tason mukaiset suomen kielen koulutukset ja muut koulutukset

Hakeminen

Koulutukseen hakeudutaan Helsingin työllisyyspalveluiden kautta. Hakijat ohjataan opetusryhmään Lukupalveluohjauksen (LPO) kautta. Koulutus on sivutoimista opiskelua.

Huomioita

Opetusryhmään otetaan 10 opiskelijaa.

Lisätietoja

Stadin osaamiskeskus
Miina Gustafsson, opettaja
09 310 70105
miina.gustafsson@edu.hel.fi
miina.gustafsson@hel.fi

Päivitetty 4.11.2022