StadinAO / Osaamiskartoitus

Osaamiskartoitus

Kenelle palvelu sopii?

Yli 17-vuotiaille, työttömille helsinkiläisille maahan muuttaneille henkilöille, joilla on oleskelulupa. Asiakkaan suomen kielen luku- ja kirjoitustaito on vähintään taso A1.3.

Tavoitteet

Osaamiskartoituksen tavoitteena on asiakkaan työllistymistä edistävien tavoitteiden selkiyttäminen ja oman osaamisen tunnistaminen. Osaamiskartoituksessa laaditaan asiakkaan kanssa suunnitelma kohti koulutusta ja/tai työpaikkaa.

Toteutus keväällä 2022

1. Ryhmätapaaminen

Osaamista kartoittava opettaja kutsuu asiakkaan mukaan ryhmätapaamiseen. Tapaamisessa asiakkaalle kerrotaan tietoa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, erilaisista koulutusmahdollisuuksista (suomen kielen kurssit, työvoimakoulutukset ja ammatillinen koulutus), työelämävalmennuksesta sekä muista Stadin osaamiskeskuksen palveluista.
Ryhmätapaamisessa kartoitetaan myös asiakkaan suomen kielen taitoa ja matemaattisia valmiuksia.


Lisäksi ryhmätapaamisessa keskustellaan opiskeluvalmiuksista, digitaidoista, arjen hallinnasta ja työelämän vaatimuksista, sekä kerrotaan opiskelu- ja työelämään liittyvistä tukipalveluista.

2. Henkilökohtainen tapaaminen

Henkilökohtainen tapaamisaika sovitaan asiakkaan oman osaamista kartoittavan opettajan kanssa. Tapaamisessa selvitetään asiakkaan työ- ja koulutushistoria, osaaminen, vahvuudet ja toiveet. Näiden pohjalta laaditaan jatkosuunnitelma yhteistyössä asiakkaan kanssa. Asiakasta tuetaan etenemään kohti omia tavoitteitaan esimerkiksi Stadin ammatti- ja aikuisopiston ammatillisille poluille, muuhun sopivaan koulutukseen, työelämävalmennukseen tai suoraan työelämään.

Asiakas ja osaamista kartoittava opettaja suunnittelevat asiakkaan ura- ja koulutuspolkua yhteistyössä asiakkaan vastuuvirkailijan kanssa. Palvelu on osa Helsingin työllisyyspalveluita.

Osaamiskartoitusta tehdään suomen ja ruotsin lisäksi myös seuraavilla kielillä: arabia, englanti, espanja, italia, kurdi, serbokroatia, bosnia ja ranska. Käytössä on myös tulkkipalvelut.

Hakeminen

Stadin osaamiskeskukseen osaamiskartoitukseen hakeudutaan Helsingin työllisyyspalveluiden kautta. Katso lisätietoa hakeutumisesta täältä!

Lisätietoja

Stadin osaamiskeskus

Asiakaspalvelu (ma–pe klo 9.00–14.00)

p. 09 310 80045, stadin.osaamiskeskus@hel.fi