StadinAO / Tietoa meistä

Tietoa meistä

Stadin osaamiskeskus on aikuisille maahanmuuttajille suunnattu palvelu. Se perustettiin kesällä 2016 nopeuttamaan maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja sekä parantamaan osaavan työvoiman työllistymismahdollisuuksia. Osaamiskeskuksen palvelut ovat moniammatillisia: saman katon alla työskentelee opettajia, työelämävalmentajia, yrityskoordinaattoreita, sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijoita sekä TE-toimiston asiantuntijoita.

Stadin osaamiskeskus, tuttavallisemmin Oske, tarjoaa asiakkailleen ammatillista koulutusta, suomen kielen opetusta, ohjausta työelämään, osaamisen kartoitusta sekä tukea opiskeluun ja työssä käymiseen. Moniammatillisen tiimin avulla rakennetaan asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä palveluja tavoitteena edistää nopeampaa työllistymistä.

Osaamiskeskuksen asiakkaat ovat edustaneet yli 40 eri kansallisuutta, ja keskuksen omat asiantuntijat palvelevat 12 eri kielellä. Keskuksen tavoitteena on palvella jatkossa noin 1000–1200 ihmistä vuodessa. Uusia toimintamalleja ja käytäntöjä kehitetään jatkuvasti.

Osaamiskeskuksen toimintaa koordinoi Helsingin kaupunki, jonka kautta mukana ovat:

• Stadin AO
• sosiaali- ja terveysvirasto
• maahanmuuttoyksikkö ja kaupunginkanslian elinkeino-osasto

Lisäksi mukana ovat TEM, OKM, TE-hallinto, Uudenmaan ELY-keskus sekä useita yhteistyöyrityksiä.

About us

Helsinki Skills Center
The Helsinki Skills Center offers multi-professional support and guidance for Helsinki-based immigrants. Our services combine education and employment services. Our aim is to speed up the educational and employment paths and to ease immigrants’ transition into working life. The Helsinki Skills Center came into operation in 2016 and it is the first Skills Center in Finland.

Requirements

Our clients must:

  • be over 17 years old
  • have a have residence permit
  • live in Helsinki
  • Clients are referred to the Skills Center via Helsinki employment services.

The process

At the Helsinki Skills Center, clients will first participate in an assessment where they get basic knowledge about our services and will participate in mathematical and Finnish language skills evaluation. During the assessment, clients are also scheduled for a personal interview with a teacher.

After the skills assessment, the options are:

Vocational courses where one will learn professional skills and Finnish vocabulary in the chosen professional field.
Finnish language courses where one can study the language while learning about the different study options.
Job coaching (työelämävalmennus) where one can get personal guidance in accessing work opportunities. We offer support in various languages, including Arabic, Somali and English.