Työelämä huomioi valmistuvat monin tavoin

Julkaistu 2.6.2021, 7:58

Stadin ammatti- ja aikuisopistosta on valmistunut keväään aikana 1 800 opiskelijaa noin 50 eri tutkinnon alalta.

− Poikkeusaika on koskettanut jokaista opiskelijaamme, ja tutkinnon loppuun suorittaminen on vaatinut tavallista enemmän ponnistelua. Todistuksen antaminen on aina palkitsevaa opettajalle, ja tänä keväänä saamme iloita lukuisista tähtihetkistä kaikissa Stadin AO:n toimipaikoissa, kiittää rehtori Eeva Sahlman.

Ammatillisessa koulutuksessa korostuu työelämäyhteistyön tärkeys. Jokaisen opiskelijan opintoihin sisältyy tavoitteellista ja ohjattua työelämässä oppimista erilaisissa oman alan työpaikoissa. Tällä varmistetaan, että opiskelijoiden osaaminen vastaa työelämän ajantasaisia tarpeita. 

− Tiivis ja vuorovaikutteinen yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa on avainasemassa, kun koulutamme tulevaisuuden ammattilaisia. Työelämässä oppimisen jaksoilla opiskelijat sekä laajentavat että syventävät oppilaitoksessa opiskeltuja tietoja ja taitoja, Eeva Sahlman korostaa.

Stipendit kannustavat opiskelijoita

Työelämäyhteistyö näkyy Stadin AO:n arjessa monin eri tavoin. Valmistumisjuhlien aikaan useat yritykset huomioivat opiskelijoita stipendeillä, jotka voivat olla rahan tai lahjakortin sijaan myös tuotelahjoja.

Hultafors Group Finland Oy lahjoitti toukokuussa 2021 viisi laatikollista laadukkaita työ- ja suojavaatteita Stadin AO:n rakennusalan sekä kone- ja tuotantotekniikan alan opiskelijoiden stipendeiksi. Hultafors Group Finland Oy:n markkinointikoordinaattori Lotta Pihlgren-Ijäs toivoo, että stipendivalinnoissa huomioidaan opiskelijan opintomenestyksen lisäksi yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

− Olemme iloisia, että voimme kannustaa opiskelijoita kohti ammattia käytännöllisellä ja korkeatasoisella tuotelahjalla. Onnea valmistuneille ja turvallista kesää kaikille, Lotta Pihlgren-Ijäs toivottaa.

Rehtori Eeva Sahlman kiittää kaikkia työnantajia hyvästä yhteistyöstä kuluneen lukuvuoden aikana.

− Ammattitaidon kehittyminen on prosessi, joka jatkuu koko työuran ajan. Kun tutkinnon suorittaneet siirtyvät nyt työelämään, jatkuva oppiminen kulkee punaisena lankana mukana. Lämpimät onnittelut jokaiselle tutkinnon ja osatutkinnon suorittaneelle.

Hultafors Group Finland Oy kannustaa Stadin AO:n rakennusalan sekä kone- ja tuotantotekniikan opiskelijoita työ- ja suojavaatestipendeillä. Lahjoituksen luovutti yrityksen avainasiakaspäällikkö Caj Nylund (toinen oik.) ja vastaanottivat koulutuspäällikkö Tarja Taskinen-Okungbowa (vas.), opettajat Jari Kultanen ja Jani Koistinen sekä rehtori Eeva Sahlman. Opiskelija Vilma Kuha toimi tilaisuudessa mallina.

Teksti: Hannele Häyhä
Kuvat: Lotta Pihlgren-Ijäs ja Paula Åberg