Yhteishaku alkaa 23. helmikuuta – Helsingin valikoimasta löytyy jokaiselle tie unelma-alalle

Julkaistu 23.2.2021, 6:11 Yhteishaun kuvituskuva

Valtakunnallinen yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukioihin on käynnissä 23.2.–7.4.2021. Oppivelvollisuus laajenee vuodesta 2021 lähtien siten, että nykyiset peruskoulun 9.-luokkalaiset kuuluvat sen piiriin. 9.-luokkalaisilla on velvollisuus hakeutua toisen asteen koulutukseen. Tavoitteena on, että kaikki suorittavat toisen asteen tutkinnon.

Peruskoulunsa 2021 päättävistä helsinkiläisistä vähintään 60 prosentille taataan opiskelupaikka lukiokoulutuksessa ja 40 prosentille ammatillisessa koulutuksessa. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa (Stadin AO) ja kaupungin lukioissa on aloituspaikkoja kaikkiaan noin 6 000 opiskelijalle.

Nuorella hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen

Käytännössä voimaan tullut laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa sitä, että oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Muutos tapahtuu asteittain siten, että nykyiset 9.-luokkalaiset kuuluvat tänä vuonna laajennuksen piiriin.

Laajennuksen myötä nuorella on perusopetuksen päättymisen jälkeen hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, jos nuori jää ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot. 

Mikäli nuori jää ilman opiskelupaikkaa yhteishaussa, saa hän omasta koulustaan ohjausta elokuun loppupuolelle asti hakeakseen opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa.

Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä oikeus opintojen maksuttomuuteen koskeen nuoria, jotka ovat peruskoulun 9. luokalla keväällä 2021.

Lisätietoa oppivelvollisuuden laajentamisesta löytyy Kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivuilta.

Haku Opintopolku-palvelussa

Yhteishaussa 23.2.–7.4.2021 ovat mukana ammatilliset perustutkinnot ja lukiokoulutus. Yhteishaku on tarkoitettu perusopetuksensa päättäville sekä ilman tutkintoa oleville hakijoille.

Koulutuksiin haetaan sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi. Opintopolusta löytyvät myös tiedot haettavista koulutuksista ja oppilaitoksista sekä linkit oppilaitosten verkkosivuille.

Peruskoulujen opinto-ohjaajat ja opettajat tukevat ysiluokkalaisia koulutusvalintojen tekemisessä.

Useita ammatillisia perustutkintoja sekä painotettuja lukio-opintoja

Helsingissä on monia mahdollisuuksia toisen asteen koulutukseen. Stadin AO:ssa on yhteishaussa tarjolla 27 perustutkintoa. Oppilaitoksessa voi myös suorittaa kaksoistutkinnon tai yhdistää urheilu-uran ammatillisiin opintoihin. Stadin AO on Suomen suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä, jossa on mahdollista opiskella yli 50 ammattiin 14 toimipaikassa ympäri Helsinkiä.

Helsingissä ruotsinkielistä ammatillista koulutusta järjestää Yrkesinstitutet Prakticum.

Helsingin lukiotarjonta on runsas. Kaupungin ylläpitämiä lukiota on 15. Näistä kolme on ruotsinkielistä ja yksi aikuislukio. Kaikissa kaupungin lukiossa opiskelija voi painottaa opintojaan. Opiskelijat voivat myös valita kursseja lukiokampusten ja kaupungin lukioiden yhteiseltä opintotarjottimelta. Kaupungin suomenkieliset lukiot muodostavat kolme kampusta, joista kahteen kuuluu neljä ja yhteen kolme lukiota.

Vuoden 2021 yhteishaun ajankohdat:

Yhteishaku ammatilliseen ja lukiokoulutukseen: 23.2.–7.4.
Haku erityisenä opetuksena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen: 23.2.–7.4.
Haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen: 23.2.–7.4.