Yrittäjyyden ammattitutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena

Julkaistu 23.5.2023, 12:41 Nina Puruskainen

Yrittäjä voi kehittää omaa osaamistaan, ammattitaitoaan ja yrityksen liiketoimintaa maksuttomalla oppisopimuskoulutuksella. Se soveltuu esimerkiksi yritystoiminnan perustamisen, kehittämisen sekä kasvun ja muutosten tueksi.

”Yrittäjän oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa minkä tahansa ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan ilman kustannuksia. Tukena on kokenut mentori, jolle maksetaan kuukausittain koulutuskorvausta”, toteaa Stadin AO:n koulutuspäällikkö Kaija Lahti.

Yrittäjän oppisopimuksen solmimisen edellytys on, että yrityksellä on Y-tunnus Suomessa, yrittäjä työskentelee yrityksessä vähintään 25 tuntia viikossa ja saa yritystoiminnasta päätoimeentulonsa.

Yritystoiminnan kehittämistä opintojen ohessa

”Yrittäjäksi kasvamisen alkutaipaleella en voinut kuvitella, miten paljon itsensä kanssa pitää tehdä töitä. Yrittäjyyden ammattitutkinto ja sen tarjoamat opit ovat olleet arvokas tuki yrittäjäksi kasvamisessa. Lisäksi olen saanut paljon ideoita esimerkiksi myyntiin ja markkinointiin”, kertoo Nina Puruskainen.

Puruskainen perusti henkilöstövuokraukseen ja rekrytointipalveluihin keskittyvän yrityksensä Pointsin loppuvuodesta 2021. Hän etsi tukea yrityksensä alkutaipaleelle ja löysi tähän ratkaisuksi maksuttoman yrittäjyyden ammattitutkinnon oppisopimusopiskelun Stadin AO:ssa. Opiskelu tuki saumattomasti oman yrityksen kehittämistä, joten oli luontevaa kehittää jo aloitettua yritystoimintaa opintojen ohella.

”Suosittelen hyödyntämään yrittäjyyden ammattitutkinnon koko monipuolisen koulutussisällön työhyvinvoinnista talousosaamiseen”, Nina Puruskainen toteaa.

Joustava tapa kerryttää osaamista

Yrittäjyyden ammattitutkinnon koulutuskokonaisuus suunnitellaan Stadin AO:ssa jokaisen henkilökohtaisen tilanteen mukaan. Aiemmin hankittu osaaminen, yritystoiminnan tilanne sekä yrittäjän omat toiveet ja tarpeet kehityskohteista huomioidaan suunnitelmassa.

Koulutukseen on jatkuva haku ja koulutuksen voi aloittaa joustavasti oman aikataulun mukaan. Tutkinnon suorittamisaika on noin 1–1,5 vuotta.

Nina Puruskaisen opinnot valmistuvat oman yritystoiminnan ohella noin vuodessa. Hän halusi ammentaa tietoa laajasti eri osa-alueilta ja hyödyntää monipuolisesti koko koulutustarjonnan sekä opintoihin sisältyvän mentorin tuen.

”Opiskelun helmi oli siihen sisältyvä mentorointi. Mentorin kanssa käydyissä keskusteluissa sain tukea omille valinnoilleni, varmuutta omaan tekemiseen ja hyviä näkökulmia tavoitteiden pilkkomiseksi kohti suurempaa päämäärää. Koin mentoroinnin niin arvokkaana, että toivon voivani itsekin jonain päivänä toimia mentorina tuoreelle yrittäjälle tai yrittäjyydestä haaveilevalle”, Nina kertoo.

Lisätietoja Stadin AO:n verkkosivuilla:

Pääkuva: Nina Puruskainen kertoo, että yrittäjyyden ammattitutkinnon tarjoamat opit ovat olleet arvokas tuki yrittäjäksi kasvamisessa.