StadinAO / Hae opiskelemaan / Yhteishaku / Kielikoe

Kielikoe

Yhteishaun harkintaan perustuvassa valinnassa hakija, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan tarvittaessa suomen kielen kartoitukseen.

  • Kartoituksessa selvitetään, onko hakijalla valmiudet opiskella suomen kielellä.
  • Kevään 2024 yhteishaun hakijoiden kartoitukset järjestetään 22.-25.4.2024.
  • Kutsu kartoitukseen lähetetään hakijalle henkilökohtaisesti hänen sähköpostiinsa.

Huom! Kartoitukseen ei kutsuta hakijaa, jolla on Suomen koulutusjärjestelmän mukainen perusopetuksen päättötodistus.

Oppilaitos voi jättää em. hakijan valitsematta ammatilliseen peruskoulutukseen, jos hänellä ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen sekä ymmärtämiseen.