StadinAO / Tietoa Stadin AO:sta

Tietoa Stadin AO:sta

Helsingin monipuolisin ammatillinen oppilaitos

Stadin AO on Suomen suurin toisen asteen ammatillinen oppilaitos, joka tarjoaa koulutusta nuorille, aikuisille ja organisaatioille. Meillä voi opiskella lähes 30 eri tutkintoon ja hankkia osaamista yli 50 ammattiin.

Ammatillisen peruskoulutuksen lisäksi järjestämme ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, täydennys- ja lyhytkoulutuksia, tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA) sekä oppisopimuskoulutusta. Oppisopimusvalikoimaamme kuuluvat kaikki ammatilliset tutkinnot sekä yrittäjän oppisopimus.

Stadin AO:n 14 toimipaikkaa sijaitsee ympäri Helsinkiä. Meillä opiskelee vuosittain lähes 22 000 opiskelijaa.

Oppilaitos on Helsingin kaupungin omistuksessa.

Stadin AO numeroiden valossa.
Stadin AO numeroina.

Koulutusta työelämän tarpeisiin

Stadin AO:ssa opiskelu on käytännönläheistä ja joustavaa. Huomioimme opintojen suunnittelussa opiskelijoiden aikaisemman osaamisen.

Nykyaikaiset oppimisympäristömme tukevat oppimista, oivaltamista ja työntekoa. Käytämme opetuksessamme ensiluokkaisia laitteita ja tekniikoita.

Stadin AO tekee tiivistä ja monimuotoista työelämäyhteistyötä niin pienten työnantajien kuin suurkonsernien kanssa. Koulutamme ammattitaitoisia osaaja työelämän tarpeisiin.

Kansainvälisyyttä kaikille

Kansainvälisyys lisää tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista on tulevaisuudessa hyötyä myös työelämässä.

Opiskelijoillamme on mahdollisuus kerryttää kansainvälistä osaamista niin Suomessa kuin ulkomailla. Koulutussopimusjakson voi suorittaa kansainvälisessä työpaikassa Suomessa tai osallistua erilaisiin kansainvälisiin hankkeisiin. Ulkomaille voi lähteä Erasmus-vaihdossa tai järjestämällä itse työssäoppimispaikan.

Henkilöstöllämmekin on mahdollisuus kansainvälistymiseen esimerkiksi liikkuvuusjaksojen ja kansainvälisten hankkeiden merkeissä.

Yrittäjyysopinnot osana koulutusta

Stadin AO:ssa halutaan edistää yrittäjämäistä toimintakulttuuria, yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta. Yrittäjyysopinnot ovat osa ammatillista koulutusta ja ne on tarkoitettu kaikille opiskelijoillemme.

Yrittäjyysopintojen avulla opiskelijamme vahvistavat ammatillista itsetuntoaan ja oppivat erilaisia toimintatapoja työelämää varten. Yrittäjyyden taitoja opitaan myös erilaisissa projekteissa ja tapahtumissa.

Kilpailuissa alan osaaminen esille

Opiskelijoillamme on mahdollista kehittää omia vahvuuksiaan osallistumalla erilaisiin ammattitaito-, kulttuuri- ja urheilukilpailuihin. Kilpailutoimintaan osallistuminen on hyvä tapa tuoda osaamista näkyväksi sekä verkostoitua, saada uusia kokemuksia ja oppia uutta.

Stadin AO on aktiivisesti mukana kilpailutoiminnassa. Team Stadi -joukkueemme on vuosien varrella menestynyt erinomaisesti erilaisissa ammatillisen koulutuksen kilpailuissa.