StadinAO / Opiskelijan omat sivut / Yrittäjyysopinnot

Yrittäjyysopinnot

Teknisen suunnittelun opiskelijat opetustilanteessa.

Yrittäjyystaidot ja yrittäjämäinen työasenne ovat olennaisia työelämätaitoja. Yrittäjyystaidot tukevat menestystä työelämässä ja mahdollistavat monipuolisia urapolkuja kaikille – oli suunnitelmissasi sitten perinteinen palkkatyö, johtotehtäviin hakeutuminen tai oman yrityksen perustaminen.

Yrittäjyysopinnot ovat osa ammatillista koulutusta. Stadin AO:ssa yrittäjyystaitoja opitaan erilaisissa opiskelijaprojekteissa. Yrittäjyysopintojen avulla opiskelijamme vahvistavat ammatillista itsetuntoaan ja oppivat erilaisia toimintatapoja työelämää varten.

Yrittäjyysopinnot Stadin AO:ssa:

  • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (1 osaamispiste)
  • Liiketoiminta ja innovointi (3 osaamispistettä)
  • Vertaisohjaajana toimiminen (Yritysmentori) (3 osaamispistettä)
  • Yritystoiminnan suunnittelu (15 osaamispistettä)
  • Yrityksessä toimiminen (15 osaamispistettä)
  • Stadin AO:n avoimet opinnot: Yritystoiminnan suunnittelu (15 osaamispistettä ja Yrityksessä toimiminen (15 osaamispistettä)
  • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen (30 osaamispistettä)
  • Yrittäjyyden ammattitutkinto tai sen tutkinnon osat

Kenelle yrittäjyysopinnot on tarkoitettu?

Yrittäjyysopinnot on tarkoitettu jokaiselle Stadin AO:n opiskelijalle. Opinnot kehittävät kaikkien alojen opiskelijoiden valmiuksia toimia muuttuvassa työelämässä. Rohkaisemme yrittäjyysopinnoilla opiskelijoitamme kokeilemaan ja luomaan uutta.

Yrittäjyysopintoihin pääsee mukaan kertomalla halukkuudesta opintoihin opettajalle tai ottamalla yhteyttä Stadin AO:n yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijoihin.

Stadin AO:n yrittäjyyskasvatustiimi edistää yrittäjämäistä toimintakulttuuria, yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta oppilaitoksessa. Tiimi toimii henkilöstön ja opiskelijoiden tukena yrittäjyyskasvatukseen liittyvissä kysymyksissä.