StadinAO / Tietoa Stadin AO:sta / Kehittäminen, laatu ja ennakointi

Kehittäminen, laatu ja ennakointi

Stadin AO, Laboratorioala.

Stadin AO on mukana vuosittain lukuisissa hankkeissa, joiden tarkoituksena on kehittää ammatillista koulutusta sekä oppilaitoksen omaa toimintaa.

Toteutamme hanketoiminnassamme Helsingin kaupunkistrategiaa.

Toimintaamme ohjaavat Helsingin kaupungin kaupunkistrategia ja talousarviossa määritellyt sitovat tavoitteet. Kaupunkistrategian visio ja arvot antavat suuntaviivat toiminnallemme. Kehitämme palvelujamme jatkuvan parantamisen mallin ja muuttuvan toimintaympäristön sekä työelämän osaamistarpeen mukaisesti. Noudatamme toiminnassamme Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan periaatteita.

Kaikille opiskelijoille laaditaan yksilöllinen ja räätälöity henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), joka pohjautuu opiskelijan osaamisen hankkimisen tarpeisiin. Opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu koko henkilöstölle.

Palautteet

Palautteet ovat keskeinen osa laadunhallintaa, kehittämistyötä ja asiakaslähtöisyyden jatkuvaa parantamista. Keräämme palautetta säännöllisesti opiskelijoilta, työelämän edustajilta, huoltajilta ja henkilöstöltä.

Opiskelijapalautteet

Valtakunnallinen opiskelijapalautekysely lähetetään kaksi kertaa opiskelijan opintojen aikana: aloitusvaiheessa ja päättövaiheessa. Kohderyhmänä ovat kaikki opiskelijat, jotka suorittavat ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja, erikoisammattitutkintoja tai näiden tutkintojen osan tai osia.

Työelämäpalautteet

Työpaikkaohjaajakysely lähetetään opiskelijalle nimetylle vastuulliselle työpaikkaohjaajalle, kun opiskelijan työpaikkajakso päättyy. Palautetta kerätään suoritettujen työpaikkajaksojen perusteella jatkuvasti.

Työpaikkakysely lähetetään työpaikan oppilaitosyhteistyöstä vastaaville henkilöille kaksi kertaa vuodessa: tammi-helmikuussa ja heinä-elokuussa. 

Pedagoginen hyvinvointikysely 

Kysely toteutetaan kaksi kertaa vuodessa kaikille Stadin AO:n opiskelijoille. Kyselyllä kartoitetaan opiskelijoidemme kokemuksia oppimisesta ja osallisuudesta.

Huoltajapalaute

Stadin AO:ssa kerätään kerran vuodessa palautetta opiskelijoiden huoltajilta toiminnan kehittämistä varten.

Henkilöstöpalaute

Stadin AO:n henkilöstökokemuksen tärkeimpinä mittareina toimivat vuorovuosittain tehtävät Helsingin kaupungin Fiilari-henkilöstökysely ja Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimus.

Ennakointi

Stadin AO:ssa ennakointi on keskeinen osa ammatillisen koulutuksen ja työelämän toimintaympäristön muutosten ja vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamista ja seurantaa.

Meillä ennakointia toteutetaan monialaisena ja osallistavana. Ennakoinnissa kiinnitetään huomiota toimintaympäristöistä nouseviin ilmiöihin, joita ovat esimerkiksi megatrendit ja muutossignaalit.

Ennakoinnin avulla tutkimme useiden erilaisten tulevaisuuksien mahdollisuuksia.

Ota yhteyttä

Stadin AO:n strategiarahoituksen kehittämistiimi