StadinAO / Nuorten työpajat / Lähettäville tahoille

Lähettäville tahoille

Nuorten työpajat

Nuorten työpajat on suunnattu helsinkiläisille ilman opiskelu- tai työpaikkaa oleville 17-29-vuotiaille nuorille. Työpaja on työpaikka, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuden uusien taitojen oppimiseen sekä työelämän pelisääntöjen ja arkirytmin harjoitteluun. Lisäksi työpajajakson aikana saa ohjausta tulevaisuuden suunnitteluun ja voimavarojen vahvistamiseen pajanuoren henkilökohtaisista tarpeista lähtien. Työpajoissa pääsee tekemään harjoitus- ja tilaustöitä ja kehittämään ammatillista osaamista. Kouluttajien kanssa tutustutaan työturvallisuuteen, työyhteisön pelisääntöihin ja asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet pajajakson ajalle. Toimintaan sisältyy myös retkiä sekä tutustumiskäyntejä alan koulu- ja työpaikkoihin.

Työpajajakson aikana saa työmarkkinatukea

Nuorten työpajat tarjoavat työpäivinä myös lounaan. Työpajalla voi myös suorittaa erilaisia työllistymistä edistäviä korttikoulutuksia. Joillakin aloilla on myös madollisuus tutkinnon osien suorittamiseen Stadin AO:ssa
Työpajalla voi olla työkokeilussa, TUVA-opiskelijana tai palkkatukijaksolla. Pajajakson kesto lähtökohtaisesti kuusi kuukautta. Tavoitteena on, että työpajajakson jälkeen nuori löytää sopivan jatkopolun, joko työelämään, opintojen pariin tai muuhun hänelle soveltuvaan toimintaan.

Pajoille haetaan ilmoittautumalla TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi ja täyttämällä sähköisen hakulomakkeen. Työvalmentajamme ottavat hakijoihin yhteyttä, noin kahden viikon sisällä hakemuksen jättämisestä. Haku nuorten työpajoille on jatkuvaa, suurimmalle osalla pajoista aloitukset kerran kuussa. Osaan pajoista sisään pääsy sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Lisätietoja voi tiedustella pajojen työvalmentajilta.

Yhteystiedot