Työelämäpalautteen kerääminen alkaa heinäkuussa

Työelämän edustajien toivotaan osallistuvan aktiivisesti yhteistyön kehittämiseen antamalla työelämäpalautetta.

https://stadinao.fi/tyoelamapalaute/ 8.6.2021 14:01

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu sinulle 17–29-vuotias helsinkiläinen nuori. Voit suorittaa kesken jääneet peruskouluopinnot loppuun avoimina opintoina ja saada Aikuisten perusopetuksen päättötodistuksen. Opiskelet päiväopetuksena viitenä päivänä viikossa Stadin AO:n työskentelyaikojen mukaisesti. Sinun kanssasi tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelu on sivutoimista. Et voi...

https://stadinao.fi/hae-opiskelijaksi/taydennys-lyhyt-ja-lupakorttikoulutukset/aikuisten-perusopetus/ 23.7.2021 12:25

Uusien opiskelijoiden opinnot alkavat pääsääntöisesti 4.8.

Yhteishaussa ja toukokuun jatkuvassa haussa Stadin AO:hon valittujen opiskelijoiden opinnot alkavat pääsääntöisesti keskiviikkona 4. elokuuta.

https://stadinao.fi/uusien-opiskelijoiden-opinnot-alkavat-paasaantoisesti-4-8/ 21.7.2021 11:50

Stadin AO:n hakutoimisto on avoinna heinäkuussa

Hakutoimisto palvelee myös heinäkuun aikana

https://stadinao.fi/stadin-aon-hakutoimisto-on-avoinna-heinakuussa/ 5.7.2021 06:06

Kymppiluokka, VALMA-opinnot vai jatkuva haku

Jäitkö ilman opiskelupaikkaa ja mietit mitä tehdä kesäloman jälkeen? Stadin AO:sta löytyy myös kesällä hyviä hakuvaihtoehtoja tulevaisuuden suunnitteluun.

https://stadinao.fi/kymppiluokka-valma-opinnot-vai-jatkuva-haku/ 30.6.2021 11:58

Asiakkaaksi meille?

Kenelle?Stadin osaamiskeskuksessa voit vahvistaa ammatillista osaamistasi ja työelämätaitojasi saat tukea työhakemusten teossa ja työpaikan löytämisessä voit vahvistaa suomen kielen taitojasi saat tukea opiskeluun ja oman osaamisesi tunnistamiseen Kuka voi tulla asiakkaaksi?Voit tulla osaamiskeskukseen asiakkaaksi, jos olet helsinkiläinen olet yli 17-vuotias...

https://stadinao.fi/stadin-osaamiskeskus/asiakkaaksi-meille/ 21.6.2021 12:35

Tietoa meistä

Tietoa meistäStadin osaamiskeskus on aikuisille maahanmuuttajille suunnattu palvelu. Se perustettiin kesällä 2016 nopeuttamaan maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja sekä parantamaan osaavan työvoiman työllistymismahdollisuuksia. Osaamiskeskuksen palvelut ovat moniammatillisia: saman katon alla työskentelee opettajia, työelämävalmentajia, yrityskoordinaattoreita, sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijoita sekä TE-toimiston asiantuntijoita....

https://stadinao.fi/stadin-osaamiskeskus/tietoa-meista/ 21.6.2021 12:28

Varastopolku

Kenelle koulutus sopii? Aikuisille oleskeluluvan saaneille helsinkiläisille maahanmuuttajille. Opiskelijalla on aikaisempaa osaamista alalta tai vahva kiinnostus varastotyötä kohtaan. Opiskelijan kirjallinen ja suullinen suomen kielen taito riittävät opiskeluun (A1.3). Opiskelijan elämäntilanne ja työkyky mahdollistavat täysipäiväisen ja pitkäjänteisen opiskelun. ToteutusOpinnot kestävät joustavasti...

https://stadinao.fi/stadin-osaamiskeskus/ammatilliset-polut/varastopolku/ 21.6.2021 12:16

Oppisopimus

https://stadinao.fi/hae-opiskelijaksi-oppisopimukseen/ 21.6.2021 10:18

Ravintolapolku

Kenelle koulutus sopii? Aikuisille oleskeluluvan saaneille helsinkiläisille maahanmuuttajille. Opiskelijalla on aikaisempaa osaamista alalta tai vahva kiinnostus alaa kohtaan. Opiskelijan kirjallinen ja suullinen suomen kielen taito on riittävä opiskeluun (A1.3.). Opiskelijan elämäntilanne ja työkyky mahdollistavat täysipäiväisen ja pitkäjänteisen opiskelun. ToteutusOpintojen alussa...

https://stadinao.fi/stadin-osaamiskeskus/ammatilliset-polut/ravintolapolku-2/ 18.6.2021 13:22

Kotityöpolku

Kenelle koulutus sopii? Aikuisille oleskeluluvan saaneille helsinkiläisille maahanmuuttajille. Opiskelijalla on aikaisempaa osaamista alalta tai vahva kiinnostus alaa kohtaan. Opiskelija selviää opetus- ja ohjaustilanteista ilman tulkkia (kielitaso vähintään A1.3.). Opiskelijan elämäntilanne ja työkyky mahdollistavat täysipäiväisen ja pitkäjänteisen opiskelun. Opiskelijalla ei ole...

https://stadinao.fi/stadin-osaamiskeskus/ammatilliset-polut/kotityopolku/ 18.6.2021 13:16