Oppisopimus

Oppisopimus soveltuu kaikenikäisille ja kaikkiin uravaiheisiin: ammattiin opiskelevalle, alanvaihtajalle, ammattitaidon syventäjälle tai yrittäjälle. Oppisopimuksella voit opiskella minkä tahansa ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan.

Opintojen painotus on työelämässä oppimisessa, joten opiskelijalla on oltava työpaikka. Oppisopimus edellyttää vähintään 25 työtuntia viikossa. Oppisopimus on työsuhde, joten opiskelija on työntekijä ja hänelle maksetaan alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Sopimuksen ajankohta, kesto sekä työtuntimäärä sovitaan aina yksilöllisesti. Oppisopimus on joustava opiskelumuoto, joten sopimus voidaan solmia esimerkiksi 1−24 kuukauden ajalle.

Oppisopimus suunnitellaan aina työnantajan, opettajan, opiskelijan ja koulutustarkastajan yhteistyönä. Stadin AO:n oppisopimuspalveluiden koulutustarkastaja vastaa oppisopimusyhteistyön kokonaisuudesta ja sopimusasioista.

Stadin AO maksaa ammatillisen perustutkinto-opiskelijan oppisopimustyönantajalle koulutuskorvausta 150−200 euroa kuukaudessa.