StadinAO / Palvelut työllistymiseen ja opintoihin / Työvoimakoulutukset / Hieronnan ammattitutkinto (TE nro 719993) (Hakuaika päättyy 19.9.2024)

Hieronnan ammattitutkinto (TE nro 719993) (Hakuaika päättyy 19.9.2024)

Tule opiskelemaan perinteikäs ja mielenkiintoinen käsityöammatti, opiskele koulutetuksi hierojaksi!

Oletko kiinnostunut manuaalisista kädentaidoista ja ihmisen anatomiasta? Kiinnostaako sinua itsenäinen työ? Hierojayrittäjänä sinulla on siihen mahdollisuus.

Koulutettu hieroja on terveydenhuollon ammattihenkilö ja tutkinnon suorittanut saa Valviran myöntämän oikeuden toimia koulutettuna hierojana.

Kenelle palvelu sopii?

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston ja Kuntakokeilun asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa tai Kuntakokeilussa. Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet työskentelemään koulutettuna hierojana. Hierojan työ on ihmisläheistä ja edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja kohdata erilaisia ihmisiä. Hierojan työ ja opiskelu edellyttää hyvää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä sekä opiskeluvalmiutta myös itsenäisesti.

Sisältö

Hieronnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta ja kahdesta valinnaisista tutkinnon osista.

Pakolliset ammattitutkinnon osat, 100 osaamispistettä:
· tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, 70 osaamispistettä
· sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 30 osaamispistettä

Valinnaiset tutkinnon osat Stadin AO: ssa, yhteensä 50 osaamispistettä:
· kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä, 25 osaamispistettä
· raajanivelten liikkuvuuden edistäminen, 25 osaamispistettä
· tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta tai toisesta ammattitutkinnosta, 25 osaamispistettä

Opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (hoks) aikaisempien opintojen ja työkokemuksen perusteella.

Hieronnan ammattitutkinnon suorittanut osaa
· toimia hierojana yhteistyössä sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta- alan ammattihenkilöiden kanssa
· suunnitella ja toteuttaa potilaan hieronnan ja hierontaa tukevat muut hoidot sekä arvioida omaa toimintaansa
· ohjata potilasta tuki- ja liikuntaelimistön oireiden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä sekä terveellisissä elämäntavoissa toimia yrittäjämäisesti.

Aika ja paikka

Työvoimakoulutus toteutetaan ajalla 6.11.2024 – 18.12.2025.

Loma-ajat: Joululoma 23.-31.12.2024, Kesäloma 1.- 28.7.2025

Lähiopetus: Stadin AO, Hattulantie 2, 00550 Helsinki arkisin klo 8-16.

Opiskelu on päätoimista. Koulutus muodostuu lähi-, etä- ja verkko-oppimisesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, johon kuuluu myös työskentelyä oppilaitoksen hierontaklinikalla työelämälähtöisesti asiakastyössä. Opiskelijaa arvioidaan tutkinnon osan näytöissä aidoissa työympäristöissä asiakastyötä tehden.

Hinta ja peruutusehdot

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Jatkopolut

Valmistuttuasi voit työskennellä itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa erilaisissa sosiaali- ja terveys-, liikunta-, tai hyvinvointialan yhteisöissä.

Hakeutuminen

Hae koulutukseen TE-toimiston sivuilla. Vaihtoehtoisesti voit jättää paperihakemuksen työ- ja elinkeinotoimistoon tai kuntakokeiluun. Perustele hakemukseesi huolella, miksi juuri sinut pitäisi valita koulutukseen. Hakemusten perusteella osa hakijoista valitaan valintahaastatteluun. Mikäli sähköinen hakemus täytetään ilman pankkitunnuksia, hakemus on vahvistettava TE-toimistossa tai kuntakokeilussa ennen hakuajan päättymistä.

HAASTATTELUN/VALINTATILAISUUDEN VELVOITTAVUUS
Huomioithan, että koulutushakemus on sitova, eikä sitä voi perua ilman pätevää syytä. Jättämällä koulutushakemuksen sitoudut osallistumaan koulutuksen valintatilaisuuteen ja aloittamaan koulutuksen, mikäli tulet siihen valituksi. Mikäli perut hakemuksen, et osallistu koulutuksen valintatilaisuuteen, tai et aloita koulutusta, TE-toimisto/kuntakokeilu selvittää oikeutesi työttömyysetuuteen (TTL 2 a luku 9 § 7 a-7 b sekä 2 a luku 10 §).

KOULUTUKSEN AIKAISET ETUUDET
Koulutuksen ajalta sinulle voidaan maksaa samaa työttömyysetuutta (ansiopäiväraha/peruspäiväraha/työmarkkinatuki) johon sinulla työttömänä ollessasi on oikeus. Mikäli et ole työtön tai työttömyysuhan alainen (lomautettu tai osa-aikatöissä) selvitä etukäteen mitä etuutta olet oikeutettu saamaan koulutuksen ajalta.

Valintojen etenemistä voit seurata koulutusvalintojen jälkeen sähköisen asioinnin kautta (www.tyomarkkinatori.fi).

Huomioita

Opiskelijavalinnassa huomioimme Sora-lainsäädännön edellyttämät asiat. https://stadinao.fi/hae-opiskelemaan/jatkuva-haku/terveydentilavaatimukset-sora/. Opiskelu ja potilastyö edellyttää hyvää suomen kielen taitoa (vähintään B1.1.).

Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Hakijan tulee olla terveydeltään alalle soveltuva ja lisäksi on oltava moitteeton rikosrekisteri. Osoitteessa https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/hakijan-terveys-ja-toimintakyky voit tutustua SORA-lainsäädäntöön. On huomioitava, että työvoimakoulutuksen jälkeen vähintään 3 kuukauden mittaisissa työ- tai palvelussuhteissa työnantajalla on velvollisuus pyytää työntekijää esittämään itsestään rikosrekisteriote, jos työtehtäviin kuuluu pysyväisluontoisesti ja olennaisesti iäkkäiden kanssa toimimista (https://oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/ajankohtaista/2023/sote-valvontalaki-rikosrekisteriote.html).

Lisätietoja

Stadin AO, opintosihteeri Arja Salo, 0931026541, arja.salo(at).edu.hel.fi

Tietoa työvoimakoulutuksesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelimitse KOULUTUSNEUVONNASTA p. 0295 020 702, ma-pe klo 9-16.15 tai www.facebook.com/koulutusneuvontawww.facebook.com/koulutusneuvonta tai nettisivuilta https://tyomarkkinatori.fi/info/valtakunnalliset-neuvontapalvelut/henkiloasiakkaan-neuvontapalvelut/koulutusneuvonta, jossa chat-palvelu ma-pe 9-16.