StadinAO / Yhteystiedot / Työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö

Arja Wahlberg-Jauho, asiakkuudet-tiimin koordinoiva tiimimestari
arja.wahlberg-jauho@edu.hel.fi, 050 376 4895
Hammastekniikan ala, lääkeala
Kampus 4, Vilppulantie 14 

Hannele Häyhä, asiakkuusvastaava
hannele.hayha@hel.fi, 050 541 8595
Hius- ja kauneudenhoitoala, tekstiili- ja muotiala, autoala, logistiikka-ala
Kampus 2, Savonkatu 4

Petra Morbin, asiakkuusvastaava  
petra.morbin@hel.fi, 040 334 5699 
Ravintola-, matkailu- ja elintarvikeala, puhdistuspalveluala, media-ala, laboratorioala, prosessiteollisuus, turvallisuusala
Kampus 3, Kullervonkatu 11

Sari-Minna Niskanen, asiakkuusvastaava
sari-minna.niskanen@hel.fi, 040 834 7438 
Sähkö- ja automaatioala, tieto- ja viestintätekniikka, talotekniikka, tekninen suunnittelu, maanmittaus, puuteollisuus, taideteollisuus, esitys- ja teatteritekniikka
Kampus 5, Hattulantie 2

Krishna Regmi, asiakkuusvastaava
krishna.regmi@edu.hel.fi, 040 3349 214
Sosiaali- ja terveysala, kasvatus- ja ohjausala
Kampukset 1, 4 ja 5, Vilppulantie 14

Paula Åberg, asiakkuusvastaava
paula.aberg@edu.hel.fi, 040 541 4880
Kiinteistöpalveluala, rakennusala, pintakäsittelyala, kone- ja tuotantotekniikka
Kampus 4, Vuokkiniemenkatu 30