StadinAO / Palvelut työllistymiseen ja opintoihin / Lyhytkoulutukset / Potkua puhtausalalle (Jatkuva haku)

Potkua puhtausalalle (Jatkuva haku)

Koulutusten sisällöt suunnitellaan työelämäkumppaneiden tarpeista puhtauspalvelualalla työskenteleville tai sille siirtyville rekrytoitaville henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaisesti.  Koulutuksessa saa tarvittavaa täsmäosaamista ja kielitaidon vahvistamista. 

Koulutus on työelämävaltaista, työpaikalla tapahtuvaa osaamisen hankkimista. Kouluttaminen toteutetaan työpaikoilla, virtuaalisesti VR-oppimisympäristössä tai oppilaitoksessa.

Kenelle palvelu sopii?

Koulutus on tarkoitettu työelämässä oleville tai alaa vaihtaville, joilla on tarvetta vahvistaa tai saada lisää osaamista.

Sisältö

Koulutus toteutetaan yksilöllisten osaamistarpeiden mukaisesti ja opetusta voidaan järjestää etänä, työpaikalla ja oppilaitoksessa sekä ryhmämuotoisesti että yksilöllisesti.

Opetussisältöinä voivat olla:

  • ammatilliset digitaaliset työvälineet
  • asiakaspalvelutaidot ja ammattikielen vahvistaminen (suomi)
  • alakohtainen esihenkilöosaaminen
  • alan uudet välineet, koneet ja laitteet
  • robotiikka ja ionisoitu vesi
  • laitos- ja hygieniapalvelut
  • ruokahuolto
  • työkykyä ja hyvinvointia ylläpitävä osaaminen
  • monikulttuurisuus työelämässä

Hinta

Koulutus on maksuton.

Hakeutuminen

Ilmoittaudu koulutukseen. Haku on jatkuva ja voimassa 1.2.2025 asti.

Huomioita

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja

Joonas Sillanpää, opettaja
puh. 09 310 37590
joonas.sillanpaa(at)edu.hel.fi

Jatkuvan oppimisen työllisyyden palvelukeskuksen logo

Päivitetty 18.1.2024