Avoin kioski -yksilöohjaus

Avoin Kioski tarjoaa yksilöllistä ohjausta jatkosuunnitelman tekemiseen. Yksilöllisessä ohjauksessa asiakkaan kanssa käydään läpi lähtötilannetta, erilaisia koulutusvaihtoehtoja ja tavoitteita sekä sovitaan jatkosuunnitelmasta.

Kenelle palvelu sopii?

Palvelut on tarkoitettu pääkaupunkiseudulla asuville. Opinnot ovat maksuttomia.

Sisältö

Tavoitteena on lisätä tietoa omista mahdollisuuksistaan. Avoimessa kioskissa tehdään osaamisen tunnistamista ja osaamisen kehittämisen suunnittelua. Erilaisten jatkosuunnitelmavaihtoehtojen läpikäyntiä sekä Avointen opintojen koulutustarjontaan tutustumista.

Avoimen Kioskin yksilöohjauksesta saa ohjauksen laajuuden ja sisällön mukaan joko osallistumis- tai osaamistodistuksen.

Aika ja paikka

Sovitaan yksilöllisesti asiakkaan kanssa, myös etäohjaus mahdollista.

Jatkopolut

Avoimen Kioskin tavoite on auttaa asiakasta löytämään seuraava askel kohti opintoja tai työelämää.

Hakeutuminen

Avaa koulutuksen tiedot Wilmassa.

Lisää koulutus ostoskoriin: Paina vihreää +-merkkiä koulutuksen nimen vieressä vasemmalla. Täytä hakulomake painamalla ostoskoria oikeasta yläkulmasta.

Lisätietoja

Outi Santanen
outi.santanen@edu.hel.fi
040 677 2172

Suvi Stejskal
suvi.stejskal@edu.hel.fi
040 718 9253

Erno Viitanen
erno.viitanen@edu.hel.fi
09 310 20683

Leni Willman
leni.willman@edu.hel.fi
040 660 9195

Inka Koskinen
inka.koskinen@edu.hel.fi
040 334 0068

Päivitetty 7.6.2024