StadinAO / Palvelut työllistymiseen ja opintoihin / Ohjausta omalle uralle / Avoin kioski -yksilöohjaus (Hakuaika 8.8.–30.12.2022)

Avoin kioski -yksilöohjaus (Hakuaika 8.8.–30.12.2022)

Avoin Kioski tarjoaa yksilöllistä ohjausta jatkosuunnitelman tekemiseen. Yksilöllisessä ohjauksessa asiakkaan kanssa käydään läpi lähtötilannetta, erilaisia koulutusvaihtoehtoja ja tavoitteita sekä sovitaan jatkosuunnitelmasta.

Kenelle palvelu sopii?

Opinnot on tarkoitettu alle 30-vuotiaille helsinkiläisille. Opinnot ovat maksuttomia.

Sisältö

Tavoitteena on lisätä tietoa omista mahdollisuuksistaan. Avoimessa kioskissa tehdään osaamisen tunnistamista ja osaamisen kehittämisen suunnittelua. Erilaisten jatkosuunnitelmavaihtoehtojen läpikäyntiä sekä Avointen opintojen koulutustarjontaan tutustumista.

Avoimen Kioskin yksilöohjauksesta saa ohjauksen laajuuden ja sisällön mukaan joko osallistumis- tai osaamistodistuksen.

Aika ja paikka

Stadin AO:n Hattulantien toimipaikka: Hattulantie 2

Jatkopolut

Avoimen Kioskin tavoite on auttaa asiakasta löytämään seuraava askel kohti opintoja tai työelämää.

Hakeutuminen

Avaa koulutuksen tiedot Wilmassa.

Lisää koulutus ostoskoriin: Paina vihreää +-merkkiä koulutuksen nimen vieressä vasemmalla. Täytä hakulomake painamalla ostoskoria oikeasta yläkulmasta.

Huomioita

Ohjaus on maksuton.

Lisätietoja

Outi Santanen
outi.santanen@edu.hel.fi
040 677 2172

Suvi Stejskal
suvi.stejskal@edu.hel.fi
040 718 9253

Erno Viitanen
erno.viitanen@edu.hel.fi
09 310 20683

Leni Willman
leni.willman@edu.hel.fi
040 660 9195

Kirsi Mero
kirsi.mero@edu.hel.fi
040 334 5731

Tanja Kanttikoski
tanja.kanttikoski@edu.hel.fi
040 768 4520

Eini Koivisto (S2-opetus, sosiaali- ja terveysalan aineet)
eini.koivisto@edu.hel.fi
040 518 4885

Inka Koskinen
inka.koskinen@edu.hel.fi
09 310 72328 tai 040 3340068

Päivitetty 22.8.2022