StadinAO / Opiskelijan omat sivut / Opetukseen osallistuminen ja poissaolot

Opetukseen osallistuminen ja poissaolot

Opiskelijan tulee olla läsnä ja osallistua opetukseen, joihin on HOKS:ssa eli henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassaan sitoutunut.

Poikkeustapauksissa toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Sairastuessa

Ilmoita sairastuminen tai muu pakottava syy poissaoloosi välittömästi ammattiaineenopettajalle tai omaopettajalle. Poissaolosta työssäoppimisen paikalta on ilmoitettava sekä työpaikalle että Stadin AO:n ohjaavalle opettajalle tai omaopettajalle.

Kysy poissaolokäytänteistä lisää omaopettajaltasi.

Muut poissaolot

Mikäli sinulla on tarve olla poissa opintojesi aikana, neuvottele siitä etukäteen omaopettajasi kanssa.

Opintojen korvaaminen poissaolojen ajalta

Selvitä, mitä on opiskeltu poissaollessasi. Sovi tarvittaessa opettajien kanssa, miten hankit poissaolojen vuoksi oppimatta jääneet taidot. Pitkissä poissaoloissa sovi HOKS:n päivittämisestä omaopettajasi kanssa.

Poissaolojen vaikutus opintojen rahoitukseen

Jos et suorita saamiisi tukiin oikeuttavia opintoja ilman hyväksyttävää syytä, oppilaitos on velvollinen ilmoittamaan asiasta tukiviranomaisille ja tuki lakkaa. Myös jo maksettua perusteetonta tukea saatetaan periä takaisin.

Opintojen keskeyttäminen tai koulusta eroaminen

Sairauden, raskauden, asevelvollisuuden tai muun pakottavan syyn perusteella opiskelijalla on oikeus opintojen tilapäiseen keskeytykseen.

Mikäli harkitset opintojen keskeyttämistä tai oppilaitoksesta eroamista, toimi näin:

  • Keskustele asiasta ensisijaisesti omaopettajasi kanssa.
  • Ota tarvittaessa yhteyttä kuraattoriin, psykologiin tai opinto-ohjaajaan.
  • Luovuta oppilaitoksen oppimateriaalit, työvälineet, avaimet ja kirjastoaineistot omaopettajallesi. Mikäli olet kadottanut koulun omaisuutta, olet velvollinen korvaamaan sen.
  • Opintojen keskeyttäminen ja oppilaitoksesta eroaminen tehdään kirjallisesti. Alaikäisen opiskelijan opintojen keskeyttämiseen ja oppilaitoksesta eroamiseen vaaditaan myös huoltajan suostumus.

Tuen portaissa on kuvattu, miten opiskelija saa tukea, kun opintojen eteneminen vaikeutuu.