StadinAO / Opiskelijan omat sivut / Yhteiset tutkinnon osat, YTO

Yhteiset tutkinnon osat, YTO

Mitä YTO-opinnot ovat?


YTO tarkoittaa yhteisiä tutkinnon osia. YTO-opinnot ovat yhteisiä kaikille aloille, ja ne tukevat ammatillisia opintoja. Saat YTO-opinnoissa hyödyllisiä tietoja ja taitoja, joita tarvitset opiskelussa ja elämässä.

YTO-opinnot on jaettu kolmeen ryhmään:

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

YTO-opintoja on yhteensä 35 osaamispistettä. Pakollisia opintoja on 26 osaamispistettä ja valinnaisia opintoja 9 osaamispistettä. YTO-opintoja ovat esimerkiksi suomi, englanti, ruotsi, matematiikka, fysiikka ja kemia, yrittäjyys sekä kestävä kehitys.

Miten opiskelet YTO-opintoja?

Suunnittelet YTO-opintojen opiskelun omaopettajan kanssa, kun sovitte HOKS:sta eli henkilökohtaisesta osaamisen kehittämisen suunnitelmasta. Sovit omaopettajan ja YTO-opettajien kanssa, minkälainen opiskelu sopii sinulle. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi:

  • lähiopetus
  • verkko-opetus

Saat YTO-opettajilta lisää tietoja ja ohjeet opiskelun tavoista, aikataulusta ja arvioinnista.