StadinAO / Opiskelijan omat sivut / Yhteiset tutkinnon osat, YTO

Yhteiset tutkinnon osat, YTO

YTO tarkoittaa yhteisiä tutkinnon osia. YTO-opinnot ovat yleissivistäviä opintoja, jotka tukevat ammatillisia opintoja. Yhteiset tutkinnon osat on jaettu kolmeen ryhmään:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
   

YTO-opintoja kuuluu tutkintoon yhteensä 35 osaamispisteen verran. Osa näistä on pakollisia ja osa on valinnaisia opintoja. YTO-opintoja voi opiskella joustavasti. Yhteisten tutkinnon osien suorittamisesta sovitaan omaopettajan kanssa HOKS:ia eli henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelmaa laadittaessa.
 

YTO-opintojen suoritustavat

 
Voit opiskella YTO-opintoja omalla kampuksellasi. Silloin opiskelet YTO-opettajien opetuksessa ja ohjauksessa annetun aikataulun mukaan. Lisätietoja kampuksella suoritettavista YTO-opinnoista saat oman kampuksesi opettajilta. 
 
Voit opiskella YTO-opintoja myös verkossa eli eStadissa. Se on joustava tapa suorittaa YTO-opintoja, joka sopii etenkin:

 • oppisopimusopiskelijoille
 • nopeasti eteneville opiskelijoille
 • KOS-jakson aikana

Kun opiskelet eStadin verkko-opintoja, tarvitset:

 • tietokoneen ja verkkoyhteyden
 • edu.hel.fi-tunnukset
 • kykyä opiskella itsenäisesti. 

Jos haluat opiskella eStadissa, keskustele asiasta ensin omaopettajasi tai YTO-opettajasi kanssa.