StadinAO / Palvelut työllistymiseen ja opintoihin / Työvoimakoulutukset / Hoiva-avustajakoulutus (TE nro 719375) (Hakuaika päättyy 17.3.2024)

Hoiva-avustajakoulutus (TE nro 719375) (Hakuaika päättyy 17.3.2024)

Hoiva-avustajakoulutus – ikääntyvien hoitoon suunnattu.

Haluatko työskennellä sosiaali- ja terveysalalla ihmisläheisessä hoivatyössä, jossa yksikään työpäivä ei ole samanlainen? Hoiva-avustajat työllistyvät erittäin hyvin ikääntyneiden ja vammaisten ihmisten hoivan monipuolisiin ja vaihteleviin työtehtäviin, ja koulutus mahdollistaa myös jatko-opinnot lähihoitajakoulutuksessa. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. 

Kenelle palvelu sopii?

· Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston ja Kuntakokeilun asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa tai Kuntakokeilussa.
· Koulutus edellyttää A2.1 taitotasoa suomen kielessä sekä soveltuvuutta alalle.
· Koulutustaustaa ei tarvita, vahva kiinnostus ikääntyneiden ja vammaisten ihmisten hoitamiseen tarvitaan.
· Työkokemusta ei tarvitse olla.

Sisältö

Hoiva-avustajakoulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä (60 osp).

Koulutus sisältää kaksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon osaa:

· Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osaamispistettä
· Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osaamispistettä

Stadin AO:n järjestämässä hoiva-avustajakoulutuksessa opiskelija voi hankkia osaamista myös hyvinvointiteknologian käytöstä hoivatyössä.

· Hoiva-avustajan työtehtävät ovat asiakkaan avustamista päivittäisissä toimissa. Päivittäisiä toimia ovat peseytyminen, pukeutuminen, ruokailu, uni, lepo ja liikkuminen.
· Hoiva-avustaja tukee työssään asiakkaan toimintakykyä ja mielekästä arkea käyttämällä työssään esimerkiksi musiikkia, taidetta, liikuntaa ja luontoa.
· Hoiva-avustajan työhön voi kuulua myös erilaisia avustavia tehtäviä esimerkiksi ruoka- ja vaatehuollossa sekä puhtaanapidossa.

Koulutuksen toteutustapa

· Lähiopiskelu ja työssäoppiminen. Mahdollisesti myös työvaltainen oppiminen, jolloin työssä oppiminen ja opiskelu ovat yhtäaikaisia ja työpaikalla ollaan useampi kuukausi.
· Työssä oppimiseen liittyvät asiat: Työ on kaksivuorotyötä, sisältäen myös viikonlopputyötä. Yötyötä ei ole. Työvuorot ovat ensisijaisesti yhtä aikaa oman ohjaajan kanssa.
· Koulutus ei johda tutkintoon, mutta antaa hyvät valmiudet työskennellä hoiva-avustajan tehtävissä. Molemmat tutkinnonosat sisältävät työssäoppimisjakson ja näytön
Hoiva-avustajat eivät voi työskennellä työvuorossa yksin eivätkä osallistua lääkehoidon toteutukseen.

Aika ja paikka

Työvoimakoulutus toteutetaan ajalla 2.5.2024 – 28.2.2025.

Lähiopetus: Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Hattulantien toimipaikka, Kampus 5, Hattulantie 2, 00550 Helsinki

Opiskelua on noin 7 tuntia päivässä 5 päivänä (ma-pe) viikossa.
Työssä oppimisjakson aikana opiskelu tapahtuu kaksivuorotyönä työelämäohjaajan työvuorojen mukaisesti.

Hinta ja peruutusehdot

Työvoimakoulutus on osallistujille maksutonta. Vaikka koulutus ja kokeet eivät maksa mitään, korttien hakemiskulut poliisilta maksat itse.

Jatkopolut

Koulutus mahdollistaa myös jatko-opinnot lähihoitajakoulutuksessa. 

Hakeutuminen

Hae koulutukseen TE-toimiston sivuilla. Voit myös jättää paperihakemuksen työ- ja elinkeinotoimistoon / kuntakokeiluun.

Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, vahvista hakemuksesi TE-toimistossa/kuntakokeilussa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > Koulutushakemus.

Perustele hakemukseesi huolella, miksi juuri sinut pitäisi valita koulutukseen. Hakemusten perusteella osa hakijoista valitaan valintahaastatteluun.
 
HAASTATTELUN/VALINTATILAISUUDEN VELVOITTAVUUS
Huomioithan, että koulutushakemus on sitova, eikä sitä voi perua ilman pätevää syytä. Jättämällä koulutushakemuksen sitoudut osallistumaan koulutuksen valintatilaisuuteen ja aloittamaan koulutuksen, mikäli tulet siihen valituksi. Mikäli perut hakemuksen, et osallistu koulutuksen valintatilaisuuteen, tai et aloita koulutusta, TE-toimisto/kuntakokeilu selvittää oikeutesi työttömyysetuuteen (TTL 2 a luku 9 § 7 a-7 b sekä 2 a luku 10 §).
 
KOULUTUKSEN AIKAISET ETUUDET
Koulutuksen ajalta sinulle voidaan maksaa samaa työttömyysetuutta (ansiopäiväraha/peruspäiväraha/työmarkkinatuki) johon sinulla työttömänä ollessasi on oikeus. Mikäli et ole työtön tai työttömyysuhan alainen (lomautettu tai osa-aikatöissä) selvitä etukäteen mitä etuutta olet oikeutettu saamaan koulutuksen ajalta.
 
Tietoa työvoimakoulutuksesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelimitse KOULUTUSNEUVONNASTA p. 0295 020 702, ma-pe klo 9-16.15 tai www.facebook.com/koulutusneuvonta tai nettisivuilta https://tyomarkkinatori.fi/info/valtakunnalliset-neuvontapalvelut/henkiloasiakkaan-neuvontapalvelut/koulutusneuvonta, jossa chat-palvelu ma-pe 9-16.
 
Valintojen etenemistä voit seurata koulutusvalintojen jälkeen sähköisen asioinnin kautta (www.tyomarkkinatori.fi).

Huomioita

Kielitestin ja haastattelun ajankohta on viikolla 14.

Hakijan tulee olla terveydeltään alalle soveltuva ja lisäksi on oltava moitteeton rikosrekisteri. Osoitteessa https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/hakijan-terveys-ja-toimintakyky voit tutustua SORA-lainsäädäntöön. On huomioitava, että työvoimakoulutuksen jälkeen vähintään 3 kuukauden mittaisissa työ- tai palvelussuhteissa työnantajalla on velvollisuus pyytää työntekijää esittämään itsestään rikosrekisteriote, jos työtehtäviin kuuluu pysyväisluontoisesti ja olennaisesti iäkkäiden kanssa toimimista (https://oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/ajankohtaista/2023/sote-valvontalaki-rikosrekisteriote.html).

Lisätietoja

Stadin AO, Vastuuopettaja Paula Mätäsaho
Paula.matasaho(at)edu.hel.fi, p. 040 1852049