StadinAO / Yhteystiedot / Kehittämistoiminta

Kehittämistoiminta

Stadin AO:n strategiarahoituksen kehittämistiimi koordinoi oppilaitoksen laatu-, hanke-, arviointi- ja palautetoimintaa.

Hanketoiminta

Stadin AO toteuttaa hanketoiminnassaan Helsingin kaupunkistrategiaa.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ulkopuolisen rahoituksen hankkeet löytyvät Helsinki oppii -sivuilta.

Laadunhallinta


Stadin AO:n laadunhallintaa ohjaavat ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö, Helsingin kaupunkistrategia, ammatillisen koulutuksen laatustrategia sekä Stadin AO:n tavoitteet, visio, arvot ja toimintakulttuuri.

Laadunhallinnan tavoitteena on:

  • yhtenäistää oppilaitoksen käytäntöjä ja toimintatapoja ja tehdä arjesta sujuvampaa
  • tukea laadukkaiden koulutuspalvelujen tuottamista ja kehittämistä asiakkaille (opiskelijat, työelämä).
  • varmistaa, että tarjoamamme koulutus parantaa opiskelijoiden valmiuksia työelämään siirtymiseen, työelämässä toimimiseen tai jatko-opintoihin.
  • varmistaa, että asiakkaamme (opiskelijat, työelämä) saavat työelämän osaamistarpeiden mukaista osaamista ja ammattitaitoa.
  • parantaa systemaattisesti opetus- ja ohjaustoimintaa sekä vastavuoroista työelämäyhteistyötä.
  • parantaa Stadin AO:n kilpailukykyä ja muutoskyvykkyyttä ammatillisen koulutuksen kentällä.

Opiskelijapalautteet


Valtakunnallinen opiskelijapalautekysely lähetetään kaksi kertaa opiskelijan opintojen aikana: aloitusvaiheessa ja päättövaiheessa. Kohderyhmänä ovat kaikki opiskelijat, jotka suorittavat ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja, erikoisammattitutkintoja tai näiden tutkintojen osan tai osia.

Opiskelijapalautteiden tulokset julkaistaan valtakunnallisessa opetushallinnon tilastopalvelussa Vipusessa, jonka sisällöstä vastaavat yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus.

Etsi linkkien (alla) kautta aukeavasta listasta Helsingin kaupunki ja avaa tiedot +merkistä. Voit myös suodattaa tiedot valitsemalla vasemmalta valikosta ”koulutuksen järjestäjä” ja valitsemalla listasta Helsingin kaupunki. Tulokset päivittyvät joka kuukauden 3. päivä kahden kuukauden takaisella tiedolla.

Valtakunnallinen opiskelijapalaute: aloitusvaiheen kysely
Valtakunnallinen opiskelijapalaute: päättövaiheen kysely

Työelämäpalautteet


Työelämäpalautteiden tulokset julkaistaan valtakunnallisessa opetushallinnon tilastopalvelussa Vipusessa, jonka sisällöstä vastaavat yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus.

Työpaikkaohjaajakysely lähetetään opiskelijalle nimetylle vastuulliselle työpaikkaohjaajalle, kun opiskelijan työpaikkajakso päättyy. Palautetta kerätään suoritettujen työpaikkajaksojen perusteella jatkuvasti. Tulokset päivittyvät joka kuukauden 3. päivä kahden kuukauden takaisella tiedolla. Raportin sisältämän ajanjakson voi tarkistaa Tilastokausi-suodattimen päivämääristä.

Työpaikkakysely lähetetään työpaikan oppilaitosyhteistyöstä vastaaville henkilöille kaksi kertaa vuodessa: tammi-helmikuussa ja heinä-elokuussa. Tulokset päivittyvät joka maaliskuu ja syyskuu.

Etsi linkkien (alla) kautta aukeavasta listasta Helsingin kaupunki ja avaa tiedot +merkistä. Voit myös suodattaa tiedot valitsemalla vasemmalta valikosta ”koulutuksen järjestäjä” ja valitsemalla listasta Helsingin kaupunki.

Huoltajapalaute


Stadin AO:ssa kerätään kerran vuodessa palautetta opiskelijoidemme huoltajilta toimintamme kehittämistä varten.

Henkilöstöpalaute


Stadin AO:n henkilöstökokemuksen tärkeimpinä mittareina toimivat Helsingin kaupungin Fiilari-henkilöstökysely ja Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimus. Fiilari- ja Kunta10-tutkimus toteutetaan vuorovuosin.

Ota yhteyttä:

Kehittämistiimin yhteinen sähköpostiosoite on kehittamistiimi@edu.hel.fi

Katja Utti-Lankinen, koordinoiva tiimimestari
katja.utti-lankinen@hel.fi
040 509 9281

Liisa Frey
liisa.frey@hel.fi
040 673 5199

Tanja Hemmilä
tanja.hemmila@hel.fi
040 674 8211

Maria Muuri
maria.muuri@hel.fi
040 703 8131