StadinAO / Hae opiskelemaan / Yhteishaku / Harkintaan perustuva valinta

Harkintaan perustuva valinta

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa hakija voidaan valita ammatilliseen koulutukseen erityisistä syistä, harkintaan perustuvan valinnan kautta. Haku tapahtuu opintopolussa vastaamalla myöntävästi kysymykseen ”Haetko koulutukseen harkintaan perustuvassa haussa?”.

Erityisiä syitä harkintaan perustuvaan valintaan ovat:

 • oppimisvaikeudet
 • sosiaaliset syyt
 • koulutodistuksen puuttuminen (peruskoulu keskeytynyt)
 • ulkomainen todistus
 • riittämätön tutkintokielen kielitaito
 • perusopetuksen yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa

Hakijan tulee perustella syyt, joihin hän hakemuksessa vetoaa. 

Jos haet harkintaan perustuvan valinnan kautta, toimita Stadin AO:oon viimeistään 26.3.2024 seuraavat liitteet:

 • perustelusi tutkintoon hakemiselle. Täältä löydät vinkit perustelut sisältävän ”motivaatiokirjeen” laadintaan.
 • mahdolliset muut vapaaehtoiset lisäselvitykset (esim. lausunto, opiskelu-, työ- tai harrastustodistus).

Huom! Jos äidinkielesi on muu kuin suomi eikä sinulla ole suomalaista peruskoulua suoritettuna, toimita kopio viimeisimmästä suomen kielen taitotodistuksestasi.

 • Liitteiden toimitusosoitetiedot näkyvät Opintopolussa jokaisen hakukohteen valintaperustetiedoissa (Harkintaan perustuvan valinnan liite).

Hakulomakkeella näkyy vain PL ja postitoimipaikkatiedot. Sähköpostiosoite näkyy vain valintaperustetiedoissa.

 • Jokaiseen hakukohteeseen toimitetaan omat liitteet.
 • Arkaluonteisia tietoja ei suositella lähetettäväksi normisähköpostilla.

Harkintaan perustuvassa valinnassa hakeva on aina mukana myös normaalissa pistelaskentaan perustuvassa valinnassa pois lukien alla kerrotut syyt.

Huom! Seuraavissa tapauksissa hakijat ovat mukana ainoastaan harkintaan perustuvassa valinnassa:

 • hakijalla on ulkomainen todistus tai
 • hakija on keskeyttänyt oppivelvollisuuden tai
 • hakija on suorittanut perusopetuksen äidinkielen ja matematiikan yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, ja hänellä on tästä merkintä päättötodistuksessa.

Käytänteet Stadin AO:ssa

Jos olet suorittanut peruskoulun Suomessa tai saat sen valmiiksi kevään aikana, käytämme valinnassa sinun dokumenttejasi. Muista lähettää pyydetyt liitteet!

 • Jos suoritat perusopetuksen äidinkielen ja matematiikan yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, kutsumme sinut 17.-20.4.2023 pidettävään haastatteluun. Haastattelun tarkoituksena on selvittää mahdollisesti valituksi tulevan hakijan opiskelussa tarvitsema erityinen tuki.
 • Jos sinun tulee osallistua suomen kielen taidon kartoitukseen, lähetämme sinulle henkilökohtaisen kutsun sähköpostitse. Kartoitukset pidetään 24.-28.4.2023.
 • Tarvittaessa haastattelemme sinut puhelimitse tai lähitapaamisen aikana.

Huom! Jos olet suorittanut Suomessa tai ulkomailla ammatillisen tutkinnon, lukion oppimäärän tai korkeakoulututkinnon, et voi hakea Opintopolun yhteishaussa. Voit kuitenkin hakea Stadin AO:n jatkuvassa haussa.