StadinAO / Hae opiskelemaan / Yhteishaku / Harkintaan perustuva valinta

Harkintaan perustuva valinta

Yhteishaussa hakija voidaan valita ammatilliseen koulutukseen erityisistä syistä, harkintaan perustuvan valinnan kautta. Haku tapahtuu opintopolussa vastaamalla myöntävästi kysymykseen ”Haetko koulutukseen harkintaan perustuvassa haussa?”.

Erityisiä syitä harkintaan perustuvaan valintaan ovat:

 • oppimisvaikeudet
 • sosiaaliset syyt
 • koulutodistuksen puuttuminen (peruskoulu keskeytynyt)
 • ulkomainen todistus
 • riittämätön tutkintokielen kielitaito
 • perusopetuksen yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa

Hakijan tulee perustella syyt, joihin hän hakemuksessa vetoaa. 

Hakijan tulee toimittaa Stadin AO:oon viimeistään 28.3.2023 seuraavat liitteet:

 • hakijan perustelut tutkintoon hakemiselle (motivaatiokirje) Lue täältä vinkit motivaatiokirjeen laadintaan.
 • mahdolliset muut vapaaehtoiset lisäselvitykset (esim. lausunto, opiskelu-, työ- tai harrastustodistus)
 • Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi eikä hakijalla ole suomalaista peruskoulua suoritettuna, hakijan tulee toimittaa kopio viimeisimmästä suomen kielen taitotodistuksesta.

Liitteiden toimitusosoitetiedot näkyvät Opintopolussa jokaisen hakukohteen valintaperustetiedoissa (Harkintaan perustuvan valinnan liite).

Hakulomakkeella näkyy vain PL ja postitoimipaikkatiedot. Sähköpostiosoite näkyy vain valintaperustetiedoissa.

 • Jokaiseen hakukohteeseen toimitetaan omat liitteet.
 • Arkaluonteisia tietoja ei suositella lähetettäväksi normisähköpostilla.

Harkintaan perustuvassa valinnassa hakeva on aina mukana myös normaalissa pistelaskentaan perustuvassa valinnassa pois lukien alla kerrotut syyt.

Huom! Seuraavissa tapauksissa hakijat ovat mukana ainoastaan harkintaan perustuvassa valinnassa:

 • hakijalla on ulkomainen todistus tai
 • hakija on keskeyttänyt oppivelvollisuuden tai
 • hakija on suorittanut perusopetuksen äidinkielen ja matematiikan yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, ja hänellä on tästä merkintä päättötodistuksessa.

Käytänteet Stadin AO:ssa

Jos olet suorittanut peruskoulun Suomessa tai saat sen valmiiksi kevään aikana, käytämme valinnassa sinun dokumenttejasi. Muista lähettää pyydetyt liitteet!

 • Jos suoritat perusopetuksen äidinkielen ja matematiikan yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, kutsumme sinut 17.-20.4.2023 pidettävään haastatteluun.
 • Jos sinun tulee osallistua suomen kielen taidon kartoitukseen, lähetämme sinulle henkilökohtaisen kutsun sähköpostitse. Kartoitukset pidetään 24.-28.4.2023.
 • Tarvittaessa haastattelemme sinut puhelimitse.

Huom! Jos olet suorittanut Suomessa tai ulkomailla ammatillisen tutkinnon, lukion oppimäärän tai korkeakoulututkinnon, et voi hakea Opintopolun yhteishaussa. Voit kuitenkin hakea Stadin AO:n jatkuvassa haussa.