StadinAO / Hae opiskelemaan / Yhteishaku / Terveydentilavaatimukset (SoRa)

Terveydentilavaatimukset (SoRa)

Tietyillä aloilla on laissa määriteltyjä soveltuvuusehtoja tai rajoituksia opiskelemaan valituille.

SoRa-lainsäädäntö on lyhenne sanoista soveltumattomuuden ratkaisuja.

 • Tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia on täsmennetty sellaisten koulutusten kohdalla, joissa opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.
 • Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan / toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin / harjoitteluun esim. silloin, kun opintoihin sisältyy potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia.
 • Lainsäädännön nojalla opiskelijan tulee esittää rikosrekisteriote ennen ensimmäistä työssäoppimisen jaksoa, jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.
 • SoRa-lainsäädäntöön sisältyy säännökset huumausainetestauksesta, joka koskee kaikkea ammatillista koulutusta.

Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa koulutuksen valinnassa erityisesti tarkistaa, onko opiskelijavalinnassa ja tulevissa opinnoissa asetettu tiettyjä terveydellisiä vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle.

 • Kelpoisuusrajoituksia ja -ehtoja sovelletaan kuitenkin vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen on mahdollista lainsäädännön perusteella.

SoRa-lainsäädäntö koskee Stadin AO:ssa seuraavien ammatillisten perustutkintojen opiskelijoita:

 •  hammastekniikan perustutkinto
 •  logistiikan perustutkinto (kuljetusalan osaamisala)
 •  lääkealan perustutkinto
 •  sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 •  turvallisuusalan perustutkinto
 •  välinehuoltoalan perustutkinto

Lue tarkemmat tiedot hakijan terveydentilavaatimuksista Opintopolusta.