StadinAO / Opiskelijan omat sivut / Oppisopimusopiskelijat

Oppisopimusopiskelijat

Tervetuloa oppisopimusopiskelijaksi! Tältä sivulta löydät tietoa, tukea ja vinkkejä opintojesi varrelle.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä puhelimitse 09 310 88431 tai sähköpostitse oppisopimus@hel.fi.

Taloudellinen tuki


Oppisopimuskoulutuksessa saat vähintään alakohtaisen työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa. Jos alakohtaista työehtosopimusta ei ole, sinulle maksetaan työstäsi vähintään tavanomainen ja kohtuullinen palkka. Joitakin oppimateriaalikustannuksia saattaa tulla, mutta muilta osin opetus on sinulle maksutonta.

Mikäli työnantaja ei maksa sinulle palkkaa teoriaopetuspäivistä, Stadin AO maksaa sinulle päivärahaa. Päivärahan suuruus on 15 euroa. Niille opiskelijoille, joilla on alaikäinen huollettava, maksetaan lisäksi perheavustusta 17 euroa päivältä.

Oppisopimusopiskelijana sinulla on oikeus saada majoituskorvausta, jos peräkkäisiä koulutuspäiviä on vähintään kaksi ja oppilaitos sijaitsee muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Majoituskorvaus on 8 euroa päivässä.

Yhtä koulutusjaksoa kohti sinulle korvataan yksi edestakainen matka oppilaitokseen, mikäli yhdensuuntainen matka (koti – oppilaitos) on pituudeltaan vähintään 10 km. Koulutusjakso on yleensä 1–5 päivää pitkä. HSL-alueella matkakorvaus maksetaan HSL:n taksan mukaisesti ja HSL-alueen ulkopuolella kilometrikorvauksella.

Opiskelijan korvaukset maksetaan aina verottomina.

Loma- ja työajat


Oppisopimusopiskelijana olet työsuhteessa ja lomasi määräytyvät työehtosopimuksen ja työlainsäädännön mukaisesti. Aiemmin solmitun toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen ehdot eivät muutu oppisopimuksen myötä, eivätkä ansaitut lomaoikeutesi häviä. Oppisopimusopiskelijana sinulla ei ole kesä-, syys-, joulu- tai talvilomia kuten nuorisoasteen ammattiopetuksessa olevilla opiskelijoilla.

Oppisopimuskoulutuksessa sinulla tulee olla minimissään 25 viikkotyötunnin työsopimus. Työtunnit voivat kuitenkin jakaantua eri päiville sinun ja työnantajasi välisen sopimuksen mukaisesti.

Työelämässä oppiminen ulkomailla

Oppisopimusopiskelijana voit hakea työelämässä oppimisen jaksolle toiseen EU- tai Eta-maahan. Hakemisen edellytys on, että työnantajasi hyväksyy jakson ulkomailla. Oppisopimuspalvelut tukee jaksoja Erasmus-apurahoilla.

Ulkomaan työelämässä oppimisen jaksolla opiskelija

 • oppii uusia työtapoja ja menetelmiä ja kasvattaa näin ammatillista pätevyyttään
 • parantaa kielitaitoaan
 • lisää valmiuksiaan työskennellä ulkomailla ja erilaisissa kulttuureissa
 • parantaa asemiaan kansainvälistyvillä työmarkkinoilla
 • saa maininnan ansioluetteloon ja työhistoriaan.

Työnantaja voi ulkomaan työelämässä oppimisen jakson avulla

 • laajentaa henkilöstön osaamista ja taitoja
 • luoda uusia kansainvälisiä yhteyksiä
 • vahvistaa jo olemassa olevia yhteistyösuhteita
 • kansainvälistää yrityksen toimintoja.

Jakson voi suorittaa Oppisopimuspalveluiden kansainvälisten yhteyksien kautta järjestetyssä työpaikassa tai työnantajan järjestämässä työpaikassa. Jaksot ovat pituudeltaan yleensä 4–8 viikkoa. Yrittäjien jaksot voivat olla lyhyempiä.

Haku vaihtoihin tapahtuu tällä sähköisellä hakulomakkeella: Sähköinen hakulomake.

Oppisopimusopiskelijat täyttävät lisäksi myös tämän hakulomakkeen: Hakemus ulkomaan työelämässä oppimisen jaksolle.

Tukea oppimiseen ja suomen kielen kehittämiseen

Oppisopimusopiskelijalle on tarjolla tukea ja ohjausta työpaikkaohjaajan ja opettajan lisäksi myös Työelämä- ja oppisopimuspalveluista.

Tukea on saatavilla työpaikalle:

 • oppimisen tueksi
 • suomen kielen kehittämiseen.

Oppisopimusohjaaja auttaa yksilöllisen tuen järjestämisessä opiskelijalle. Tuen tarkoituksena on edistää opiskelijan hyvinvointia ja opintojen sujuvaa etenemistä.